RE-piste veti edelleen vierailijoita

Seinäjoen RE-piste kiinnosti vuoden aikana edelleen vierailijoita, tutustumassa kävi lukuisa joukko vieraita, erilaisia ryhmiä ja delegaatioita. Vieraita kävi muun muassa muista jäteyhtiöistä, esimerkiksi yhtiöiden hallituksia. Muita vierasryhmiä, jotka tutustuivat RE-pisteeseen, olivat esimerkiksi Into Seinäjoki ja Etelä-Pohjanmaan eläkeläisyrittäjät.

RE-piste herätti kiinnostusta myös ulkomaita myöten, vieraita saapui muun muassa Baltian maista sekä Etelä-Koreasta.

Jäteneuvonta- ja ympäristökasvatustilaisuuksia päästiin koronavuosien jälkeen järjestämään myös lähitilaisuuksina vuoden aikana ja kysyntä tilaisuuksille RE-pisteellä oli vilkasta.

Syksyllä osallistuttiin Kurikan Asu&Elä -tapahtumaan.

Kiertotalouspäivät Seinäjoella

Suomen Kiertovoima ry KIVOn järjestämä kiertotalouden ja jätealan ammattilaisten kevään suurtapahtuma Kiertotalouspäivät pidettiin toukokuussa Seinäjoella, tapahtumakeskus Framilla.  Tilaisuuteen osallistui 170 seminaarivierasta eri puolilta maata, lisäksi reilut 50 osallistui etänä.

Päivien teemat olivat: Kohti kohoavaa kierrätysastetta, Vastuullisuus jätealalla, Biojäte – keräysasteen nosto ja materiaalina hyödyntäminen. Lisäksi päivien aikana luodattiin jätealan tulevaisuuden näkymiä, kehittämishankkeita ja tutkimusta.

Päivien retket suuntautuivat RE-pisteelle ja Etapin biokaasulaitokselle.

 

Isännöitsijäseminaarissa esiteltiin tulevaa erilliskeräystä

Isännöitsijäseminaari

Etappi järjesti marraskuussa seminaarin toimialueen taloyhtiöiden isännöitsijöille jätelain tuomista muutoksista. Hotelli Lakeuteen Seinäjoelle kokoontui täysi salillinen isännöitsijöitä toimialueen kunnista.

Toimitusjohtaja Pekka Kontio esitteli tilaisuudessa jätehuollon nykytilaa ja tulevaisuutta. Kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala kertoi tulevasta jätehuoltojärjestelmästä taloyhtiöiden näkökulmasta. Palvelupäällikkö Anna Mäntylä esitteli taloyhtiöille suunnattuja palveluja.

Jäteasiamies Jenni Laitila Lakeuden jätelautakunnasta kertoi uusista jätehuoltomääräyksistä ja taloyhtiöitä koskevista velvoitteista. Tilaisuudessa pitivät puheenvuorot myös Seinäjoen Energia ja Encore Ympäristöpalvelut Oy.

Seminaarissa esiteltiin myös uudet lokeroastiamallit, joita isännöitsijät pääsivät tutkimaan lähempää.

Asiakaskysely

jätekuljettajien palkitseminen

Jätekuljettajat palkittiin lahjakorteilla asiakaskyselyn positiivisen tuloksen perusteella. Kuvassa logistiikkavastaava Ville Kuismin (oik.) ja urakoitsija Anssi Korkonen.

Asiakaskysely tehtiin vuoden 2021 lopulla ja sen tulokset saatiin vuoden alussa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jätehuollon nykykäytäntöjä, jätehuollon järjestämiseen kohdistuvia toiveita sekä mielikuvia ja viestintäkanavien käyttöä.

Kohderyhmänä olivat Lakeuden Etapin toiminta-alueella asuvat 18–79-vuotiaat naiset ja miehet, jotka vastaavat yksin tai yhdessä toisen kanssa taloutensa jätehuollosta. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluina. Tutkimukseen vastasi yhteensä 510 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa.

Kyselyn tulosten mukaan Etapin asiakkaat ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä jätehuollon toimintaan ja palvelutarjontaa pidetään monipuolisena. Asiakaslähtöisyydessä ja edelläkävijyydessä on vastanneiden mielestä kuitenkin vielä kehitettävää.

Jätehuollon palveluilta toivottiin vastauksissa kierrätyspisteiden ja kierrätettävien materiaalien keräyksen lisäämistä. Jäteasemille toivottiin itsepalvelumahdollisuutta, mikä Etapilla on Seinäjoen RE-pisteellä jo toteutettukin.

Etapin jätekuljetukset saivat kyselyssä myönteistä palautetta. Lähes kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä Etapin jäteautonkuljettajan toimintaan ja jäteastian tyhjennyksiin. Tästä syystä Etappi palkitsi kuljettajat lahjakorteilla.

Etapin viestintäkanavista asiakkaat suosivat eniten Etapin internetsivuja ja tiedotuslehti Etappi-Aviisia. Vastaajista 78 prosenttia käyttää näitä kanavia etsiessään tietoa jätehuollosta. Etappi-aviisia luetaan edelleen mieluummin painettuna kuin digilehtenä. Kanavien suosio vaihtelee ikäryhmittäin.

Asiakaspalautteet

Asiakaspalautteiden määrä 330 kpl oli lähes sama kuin edellisvuonna, jolloin palautteita vastaanotettiin 309 kpl. Suurin osa palautteista koski jäteastian tyhjennyksiä (190 kpl). Jäteasemia ja ekopisteitä koskevia palautteita tuli 30 kpl, joissa etenkin RE-pistettä kiiteltiin. Laskutusta ja perintää koskevia palautteita tuli 31 kpl. Myös kuljettajat saivat kiitosta hyvästä työstä.