Lakeuden Etapin vuonna 2021 käytyä strategiaprosessia on toteutettu hyvällä sykkeellä. Syntypaikkalajittelua tukevaa jätehuoltojärjestelmää on suunniteltu ja vuoden alussa valittiin toteutettava malli. Valinta perustui kierrätysasteen noston, kuljetuspäästöjen, asiakaskokemuksen ja kustannusten suhteen tarkasteltuun tasapainoiseen ratkaisuun, jossa kyseisten kriteerien vaikuttavuus oli riittävä.

Yhdessä omistajien ja Lakeuden jätelautakunnan kanssa luotiin alueellinen jätepoliittinen ohjelma. Tämän ja uuden järjestelmän pohjalta uudistettiin jätehuoltomääräykset ja taksan malli. Jätehuoltomääräykset astuivat voimaan syksyllä 2022. Uudistettu taksa tulee voimaan keväällä 2023.

Loistava palvelukokemus oli yhtenä perusteena jätehuoltojärjestelmän uudistamisessa. RE. -konsepti on ylittänyt odotukset ja sen laajentaminen suunniteltiin Lapuan ja Kurikan alueille. Laajentumisen toteutus on vuosien 2023–2025 aikana.

Tehokas ja pienipäästöinen logistiikka huomioitiin järjestelmän suunnittelussa. Logistiikka tullaan jätteenkeräyksen suhteen toteuttamaan monilokerokeräyksenä. Monilokerokeräys mahdollistaa syntypaikkalajittelun tuomisen lähemmäs asiakkaita hyvällä tehokuudella, kuitenkin päästöjen ja kustannusten kasvun ollessa saavutettuja hyötyjä selvästi pienemmät.

ICT-ympäristön analysointi on toteutettu ja suunnitelmaa järjestelmien muutoksista tehdään. Muuttuva ympäristö, asiakastarpeet, teknologiat ja kyberturvallisuus ovat ohjaavina tekijöinä uudistusta toteutettaessa.

Osaamisen varmistamiseen käynnistettiin KEVAn osittain rahoittama projekti yhdessä Coronarian kanssa, jossa henkilöstön valmiuksia muuttuvaan ympäristöön aktivoidaan ja osaamisen riskitekijöitä kartoitetaan.

Strategian mukaisesti investoinnit keskitetään tukemaan strategisia tavoitteita. Jätehuoltojärjestelmän muutos ja RE. -konseptin laajennus ovat näistä keskeisimmät. ICT-ympäristön kehittäminen on tärkeä pohja kaikelle toiminalle. Toiminta-ajatuksenamme on, että Lakeuden Etappi edistää arjen kiertotaloutta toimialueellaan ja tuottaa vastuullista jätehuoltoa turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen.