Lakeuden Etappi

Strategiatyö

Lakeuden Etapin vuonna 2021 käytyä strategiaprosessia on toteutettu hyvällä sykkeellä. Uusi alueellinen jätepoliittinen ohjelma luotiin yhdessä omistajien ja Lakeuden jätelautakunnan kanssa.

Perustietoa yhtiöstä

Lakeuden Etapin tärkeimmät tunnusluvut, omistajat ja hallituksen kokoonpano vuonna 2022.

Kehityshankkeet

Kesällä 2021 aloitettu jätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikan sulkeminen valmistui. Henkilöstön kehittämiseen liittyen käynnistettiin vuoden kestävä hanke ”Osaamisen varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä työhyvinvointia tukien”, jossa mukana ovat kaikki etappilaiset.

Tärkeät tunnusluvut

Tunnusluvut_uusi

Johtaminen ja hallinto

Määräaikaisauditointi kaikkien kolmen standardin osalta suoritettiin suunnitellusti huhtikuussa. Kollegayhtiöiden kanssa perustetussa työryhmässä on järjestetty yhteisiä koulutuksia sekä kehitetty yhteistyössä toimintajärjestelmiä.

Käsittely ja hyödyntäminen

käsittely-ja-hyödyntäminen-pääkuva

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Tärkeimmät tunnusluvut vastaanotetuista jätemääristä ja niiden hyödyntämisestä. Jäteanalyysin tulos ja kierrätystuotteet.

BIOKAASULAITOS-web

Biokaasulaitos

Laitoksen energiatehokkuutta parannettiin vuoden 2022 aikana muuttamalla laitoksen alueen valaisimet led- valaisimiksi. Dynasand -puhdistusjärjestelmän käyttöönoton myötä laitoksen puhtaan veden kulutusta saatiin vähennettyä. Myös laitokselta lähtevän jäteveden määrää saatiin vähennettyä entisestään.

Keräys ja kuljetus

Käsittely ja hyödyntäminen, web

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrä kasvoi 24 kiinteistöllä vuoden aikana, ollen vuoden lopussa 36 416 kiinteistöä.

Palvelutoiminta

re-piste-kyltti-web

Vuosi 2022 kului tulevaisuuden muutoksiin valmistautuessa. Valmistauduttiin Jurvan alueen jätehuollon käynnistämiseen osana Kurikan kaupunkia. Poistotekstiilin keräyksen käynnistämiseen vuoden 2023 alusta valmistauduttiin myös.

Sosiaalinen vastuu

Henkilökunta

Lakeuden Etapissa työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien tapahtumien toteuttamisesta vastaa työhyvinvointiryhmä, johon kuuluu työntekijöitä niin toimistolta, jäteasemalta kuin biokaasulaitokseltakin.

Viestintä

Viestinnän vuoden merkittävin teema oli uuden jätelain mukaisista toimista ja tulevasta jätehuollosta tiedottaminen asukkaille. Uutta palvelujärjestelmää ryhdyttiin lanseeraamaan keväällä.

Vuorovaikutus

Seinäjoen RE-piste kiinnosti vuoden aikana edelleen vierailijoita, tutustumassa kävi lukuisa joukko vieraita, erilaisia ryhmiä ja delegaatioita. Vieraita kävi muun muassa muista jäteyhtiöistä, esimerkiksi yhtiöiden hallituksia.

Viranomaistoiminta - Lakeuden jätelautakunta