Vuoden 2022 toimintaympäristöä muuttivat Ukrainan sodan mukanaan tuoma epävarmuus ja kovasti heiluvat energian hinnat. Vuoden aikana valmisteltiin myös uuden jätelain muutosten integroiminen alueelliseen toimintaan.

Vuoden 2021 puolivälissä käyttöön otettu RE. -konsepti saavutti kaikki sille asetetut tavoitteet reilusti. Asiointimäärät kasvoivat selkeästi ja itsepalveluasiointi nousi noin 85 prosentin tasolle, mikä ylitti hurjimmatkin oletukset. Itsepalvelun osuus vakiintui viime vuoden aikana tälle tasolle. Asioinneista 60 prosenttia tehtiin perinteisen palveluajan ulkopuolella.

Vuoden alussa muuttuneet näkymät energiamarkkinoilla vaativat varautumista mahdollisiin koviinkin muutoksiin. Etapissa käytiin läpi valmiussuunnitelmat ja varautumismallit mahdollisten energian jakeluhäiriöiden varalta. Polttoaineiden hintojen nopeiden muutosten seurauksena muutettiin kuljetussopimusten indeksien tarkastusajankohtia tiheämmäksi vastaamaan paremmin todellisia kustannusten muutoksia. Sotatila Ukrainassa käynnisti kustannusinflaation, mikä näkyi kaikilla sektoreilla voimakkaasti kohonneina kustannuksina.

Jätelain muutokset käytäntöön

Uudistetun jätelain muutoksia ryhdyttiin toteuttamaan alueellisesti. Yhteistyössä Lakeuden jätelautakunnan ja alueen kuntien kanssa luotiin toimialueen jätepoliittinen ohjelma suuntaviivaksi toiminnalle. Jätehuoltojärjestelmä analysoitiin kattavasti huomioiden uuden jätelain tavoitteet. Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita, liikenteen päästöjä ja jätehuollon kustannuksia peilaten luotiin pohjat uusille jätehuoltomääräyksille. Jätehuoltomääräykset uudistettiin syksyllä 2022, ja jätemaksutaksa uudistetaan kevään 2023 aikana vastaamaan uutta toimintamallia.

Vuoden alussa suoritettiin suunnattu osakeanti Kurikan kaupungille kolmen osakkeen lisäyksellä. Vuoden vaihtuessa Kurikan Jurvan alue siirtyi Suupohjan jätelautakunnan ja Botniaroskin vastuulta Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etapin vastuulle.

Vuoden aikana yhtiö luopui omistuksestaan Encore Aluepalvelut Oy:ssä. Kauppa oli osa suurempaa kauppaa, jossa pääomistaja Encore Ympäristöpalvelut myytiin Stena Recycling Oy:lle.

Osakkuusyhtiö Westenergyn omistuspohjaa kasvatettiin myös uudella omistajalla, Ekorosk Oy:lle suunnatulla osakeannilla. Lakeuden Etapin omistus yhtiössä pieneni 26,4 prosentista 24,6 prosenttiin.

Vuoden aikana investoitiin 343 115 euroa. Suurimpana investointina oli jätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen sulkeminen ja kaatopaikkakaasun pumppaamo. Tietojärjestelmien uusiminen ja laajentaminen, Laskunmäen pelastustien päällystäminen sekä keräysväline- ja kalustohankinnat olivat muut merkittävät investoinnit.

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 21,3 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa vuonna 2021), jossa kasvua 1,3 prosenttia. Tilikauden tulos on 3 888 756 euroa (1 516 545 euroa). Konsernituloslaskelmassa liiketulokseen sisältyy -25 853,06 euron osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Kokonaisjätevirta yhtiöön vuonna 2022 oli 141 080 tonnia (143 647 tonnia vuonna 2021). Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste vuonna 2022 oli 98,5 prosenttia (98,6 % vuonna 2021) ja kierrätysaste 69,9 % vuonna 2022 (64,7 % vuonna 2021).

Muutokset ulkoisessa maailmassa olivat kolmatta vuotta peräkkäin suuria ja muuttivat toimintaympäristöä odottamattomasti. Rahan korko, inflaatio ja vaihteleva energian hinta ovat palanneet jokaisen arkeen.

Ratkaisuja kiertotalouteen

Kehittäessämme toimialueemme arjen kiertotaloutta, olemme tarkastelleet kaikkia ratkaisuja kierrätysasteen, syntyvien päästöjen ja kustannusvaikutuksen kautta. Näiden mittareiden tasapainoisella toteumalla minimoidaan ympäristövaikutukset ja kustannukset asiakkaille tehokkaimmalla tavalla.

Hyvät syntypaikkalajittelun mahdollisuudet, monikanavainen viestintä ja laajat palveluajat sekä digitalisaatio ja itsepalvelumahdollisuudet tuovat mukanaan hyvän lopputuloksen ja asiakaskokemuksen.

Kiitos asiakkaille, sidosryhmille ja Etapin henkilöstölle kuluneesta, osittain raskaastakin, vuodesta. Kaikista muutoksista ja epävarmuudesta huolimatta vuoden tulokset ja saavutukset olivat kaikilla rintamilla toimintastrategian mukaisia ja hyvin tuloksellisia.

Hienolla joustavalla yhteistyöllä on alueen jätehuolto hoidettu katkeamattomasti ja asiakkaiden tarpeet toteuttaen. Tiedän meidän pystyvän yhdessä tarjoamaan ja kehittämään vastuullista jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi tulevanakin vuotena.

Pekka Kontio
toimitusjohtaja