Tilikausi 01.01. - 31.12.2022

Perustiedot

Lakeuden Etappi Oy on merkitty kaupparekisteriin 03.07.1997 nimellä Lakeuden Jätekeskus Oy. Nimi muutettiin Lakeuden Etappi Oy:ksi 01.09.2004. Samalla yhtiön kotipaikka muuttui Ilmajoelle. Yhtiön Y-tunnus on 1087873-0. Yhtiön omistaa nykyisin kahdeksan kuntaa; Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri. Kurikan kaupunki merkitsi 2022 tilikaudella suunnatulla osakeannilla kolme uutta Etapin osaketta á-hintaan 51.603,41 euroa. Merkintähinta kirjattiin SVOP-rahastoon. Osakeanti liittyy jätehuoltotoiminnan järjestelyyn, jossa Kurikan kaupungin kunnallisen jätehuollon tehtävät keskitetään Kurikan kaupunginvaltuuston tekemän lainvoimaisen päätöksen mukaisesti Lakeuden Etappi Oy:lle. Tämän johdosta Lakeuden Etappi Oy:n osakemäärä nousi 495:een.

Lakeuden Etappi Oy:n tehtäviin kuuluu jätehuollon palvelutehtävä kuntavastuullisessa jätehuollossa. Arjen kiertotalouden kehittäminen ja sen tietoisuuden lisääminen neuvonalla, sekä monikanavaisella viestinällä. Hyvien syntypaikkalajittelu mahdollisuuksien tarjoaminen ja tehokkaalla logistiikalla järjestetty keräily avaavat mahdollisuuden hyvään kierrätysasteeseen ja pieneneviin päästöihin.  Vastaanotettavien jätteiden käsittely, hyödyntäminen ja turvallinen loppusijoittaminen, sekä vaarallisten jätteiden toimittaminen jatkokäsittelyyn ovat myös ydintehtäviä. Yhtiön ensisijaisena toiminta-alueena ovat omistajakunnat.

Yhtiöllä on Ilmajoella jätekeskus, jossa sijaitsee mm. jätteiden vastaanotto, siirtokuormaus, käsittelyyn liittyvät kentät, Biokaasulaitos ja loppusijoitus alueet, sekä hallintorakennus.

Yhtiöllä on omistukset tytäryhtiö Botnia Energia Oy:ssä (75%), sekä osakkuusyhtiö Westenergy Oy:ssä (26,4%). 13.10.2022 yhtiö luopui omistuksestaan Encore Aluepalvelut Oy:ssä (24,5%) ja myi osuutensa Encore Ympäristöpalvelut Oy:lle.

Osakaskunnissa toimivat jäteasemat, jotka ovat miehitettyjä ja joissa vastaanotetaan asukkaiden hyödynnettäviä- ja vaarallisia jätteitä. Seinäjoen RE-Piste toimii lisäksi myös itsepalveluperiaatteella 24/7. Jäteasemia on yhteensä 11 kpl. Lisäksi kunnissa ylläpidetään miehittämättömiä ekopisteitä yhteistyössä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa. Kaikille ekopisteille voi tuoda paperi-, metalli- ja lasipakkauksia, sekä kauppapaikoissa myös muovipakkauksia ja kartonkia. Ekopisteitä on toimialueella noin 145 kpl. Kesäasukkaiden tarpeisiin on aluekeräyspisteitä, joihin kausiasiakkaat voivat tuoda poltettavaa jätettä. Jäteasemien ja ekopisteiden kustannukset katetaan ekomaksulla, joka on asuntokohtainen kiinteä maksu ja peritään jätelaskun yhteydessä.

Tytäryhtiö Botnia Energialla ei ole kuluvana vuotena ollut aktiivista toimintaa. Osakkuus- yhtiö Westenergy Oy käyttää ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Westenergy Oy hyödyntää Etapin kierrätyskelvottomat jätteet energiaksi. Encore Aluepalvelut Oy puolestaan palvelee Pohjanmaan ja Itä-Suomen alueilla yritysten jätehuoltotarpeissa. Etappi luopui omistuksestaan Encore Aluepalveluissa 13.10.2022.

Osakaskuntien alueella toimii Lakeuden jätelautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Lautakunta vastaa jätehuollon viranomaistoiminnasta. Jätelautakunnan palveluksessa on kolme henkilöä. Jätelautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Liikevaihto, tulos sekä yhtiön tilan ja tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 21,3 miljoonaa euroa (v. 2021 21,1 miljoonaa euroa), jossa kasvua 1,3 %. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 3.924.259,44 euroa (1.624.321,63 euroa). Tilikauden tulos on 3.888.756,01 euroa (1.516.545,05 euroa). Konsernituloslaskelmassa liiketulokseen sisältyy -25.853,06 euron osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Encore Aluepalvelut Oy:n osakkeiden myynnistä kirjattiin emoyhtiössä 1.096.375 euron ja konsernissa 642.075,45 euron myyntivoitto.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään hyvällä tasolla, mm. hallinto-, palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä. Vuoden 2022 tuloissa on merkittävä vaikutus korkealla sähkön hinnalla. Etapin osakkuus Westenergy Oy:ssä, joka toimii ”mankala periaatteella”, toi merkittäviä tilapäisiä kustannussäästöjä käsittelykustannuksiin poikkeuksellisen korkean sähkön myyntihinnan seurauksena.

Merkittävä erä liikevaihdossa sekä liiketoiminnan muissa kuluissa tulee siitä, että seitsemän eri jäteyhtiön Westenergy Oy:lle toimitettavien jätteiden kuljetukset on organisoitu hoidettavaksi Etapin toimesta ja läpilaskutus kuljetuksista on mukana Etapin kirjanpidossa.

Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 141 080 tonnia vuonna 2022 (143 647 tonnia vuonna 2021).

Tyhjennys tapahtumia Yht: 1 042 593 tapahtumaa (POL+BIO 950 812, HYÖ 77 263 LIET 14 518)

Kotitalouksien asiointikerrat jäteasemilla yht: 129 029 (2021  123 405 kertaa).

Seinäjoen uuden RE-Pisteen käyntikertojen kasvu jatkui 44 851 => 55 243, kasvu 23%.

Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste oli 98,5 % vuonna 2022 (98,6 % vuonna 2021) ja kierrätysaste 69,9 % vuonna 2022 (64,7 % vuonna 2021).

Yhdyskuntajätteestä 58 989 tn Hyödynnetty 98,0% (98,5%)  Kierrätetty 39,7%  (38,8%)

Loppusijoitettu 1 183tn 2,0%

Investoinnit

Vuoden 2022 aikana käyttöönotetut investoinnit olivat 343.114,91 euroa. Merkittävin investointi oli Laskunmäen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen sulkemisen yhteydessä rakennettu kaasupumppaamo. Tietojärjestelmien uusiminen ja laajentaminen,  Laskunmäen pelastustien päällystäminen sekä keräysväline- ja kalustohankinnat olivat muut merkittävät investoinnit.

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuosi 2022 oli Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja nopeasti kohonneiden energian hintojen sävyttämä vuosi. Vuoden aikana energian ja polttoaineiden hinnoissa tapahtuneet voimakkaat nousut sekä kohonnut inflaatio vaikuttivat kustannuksia nostavasti. Jätehuollon taksan kuljetushintoja nostettiin 1.6.2022 alkaen noin 5%. Yhtiön toiminnan valmiussuunnitelmat ja toimintatavat mahdollisissa kriisitilanteissa käytiin perusteellisesti läpi toimintavalmiuden säilyttämiseksi mahdollisen sähkönjakelun rajoitustilanteissa.

Vuoden aikana luovuttiin Encore Aluepalvelut Oy:n omistuksesta. Käytiin neuvotteluja Westenergy Oy:n omistuspohjan laajentamisesta Ekorosk Oy:n kanssa. (Laajentuminen toteutui alkuvuonna 2023). Kurikan Jurvan alue siirtyi vuoden vaihteessa 2023 Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n vastuulle. Siirtymisen valmistelut toteutettiin vuoden lopussa. Botniarosk Oy:ltä siirretiin vuokrasopimus jäteasemasta, sekä ekopisteistä ja ostettiin pieni määrä operointiin liittyvää kalustoa. Jurvan alueella jatkui edelleen kiinteistön haltijan ohjaama kuljetusjärjestelmä.

Kiinteistökeräyksen laajuudessa ei tapahtunut vuoden 2022 aikana muutoksia.

Kuljetustoiminnoissa uusia urakoita alkoi seuraavasti 2022:

  • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, Alavus, Latva-Hoppala Oy, 1.4.2022 – 2.4.2027
  • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, Peräseinäjoki, Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay, 1.4.2022-2.4.2027
  • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, Ilmajoki, Korkonen Oy, 1.3.2022 – 28.2.2027
  • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, Kihniö, T:mi Reijo Lahti, 28.2.2022 – 28.8.2027
  • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, Kuortane, Korkonen Oy, 1.4.2022 – 2.4.2027
  • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, Ähtäri, Kuljetus-Savolainen Oy, 1.5.2022-30.4.2027
  • Poltettava jäte, Ilmajoki, Jätehuolto Laine Oy, 1.4.2022 – 31.3.2024 (päättyi 12.2.2023 Jätehuolto Laine Oy:n konkurssiin)
  • Poltettava jäte, Kanta-Kurikka, Jätehuolto Laine Oy, 1.4.2022 – 31.3.2024 (päättyi 12.2.2023 Jätehuolto Laine Oy:n konkurssiin)
  • Poltettava jäte, Lapua, Jätehuolto Laine Oy, 1.4.2022 – 31.3.2024 (päättyi 12.2.2023 Jätehuolto Laine Oy:n konkurssiin)
  • Poltettava jäte, Ähtäri+Töysä, Jätehuolto Laine Oy, 1.4.2022 – 31.3.2024 (päättyi 12.2.2023 Jätehuolto Laine Oy:n konkurssiin)

Uudistetun jätelain seurauksena tulevia muutoksia valmisteltiin. Alueen jätehuoltojärjestelmää uudistettiin vastaamaan lain asettamia tavoitteita kierrätysasteesta ja päästöjen vähentämisestä. Alueen jätehuoltomääräykset uudistettiin ja ne tulivat voimaan 1.11.2022. Muutoksen vaikutukset alkavat näkymään toiminnassa vaiheittain 1.7.2023-1.4.2026 aikana. Muutokset lisäävät kiinteistöiltä kerättävien jätejakeiden määrää ja keräyksessä siirrytään käyttämään monilokeroastioita paremman materiaalinlaadun ja pienempien kokonaispäästöjen saavuttamiseksi. Sote- ja Pelastustoimien jätehuolto siirtyy siirtymäajan jälkeen 2026 hyvinvointialueiden vastuulle.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Vuoden 2023 alussa Kurikan Jurvan alueen jäteasema, ekopisteet ja neuvontavastuu siirtyi Etapin vastuulle.

Westenergy Oy:n omistuspohjaa laajennettiin suunnatulla osakeannilla Ekorosk Oy:lle. Ekorosk Oy merkitsi 6,25% omistusosuutta vastaavan määrän uusia Westenergy Oy:n osakkeita. Lakeuden Etappi Oy:n omistusosuus laimentui 26,4%:sta 24,6%:iin. Omistuspohjan laajeneminen on positiivinen asia jätteiden lajittelun kehittyessä ja kierrätyskelvottoman jätteen määrän vähentyessä. Laajenemisella turvataan laitoksen kustannustehokas toiminta muuttuvissa olosuhteissa.

13.2.2023 Etapin yhteistyökumppanina toiminut Jätehuolto Laine Oy asetettiin konkurssiin. Yhtiö toimi urakoitsijana neljällä Etapin keräysalueella. Konkurssin vahingot Etapin asiakkaille ja operatiiviselle toiminalle onnistuttiin eliminoimaan, mutta taloudellisia kuluja syntyy operoijan vaihdoksesta noin 200k€. Kustannukset syntyvät pääosin korvaavan toimijan korkeammista kustannuksista. Urakoiden toimintavakuuksia on noin 78k€, jotka eivät kuitenkaan kata koko vahinkoa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Jätelain ja jätehuoltojärjestelmän muutosten käyttöönotto tulee muuttamaan toimintaketjuja kuluvien vuosien aikana pakkausten tuottajayhteistyön laajetessa.

Uusien RE. konseptin mukaisten palvelujen rakentaminen suurimpiin asukaskeskittymiin käynnistyy ja palvelut sitä kautta kehittyvät.

Kiinteistöjen syntypaikkalajittelu mahdollisuudet paranevat uuden järjestelmän mukana. Miehittämättömät ekopisteet vähenevät kiinteistökeräyksen lisääntyessä.

Yhtiön budjetoitu liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot vuodelle 2023 on 20,1 miljoonaa euroa ja investointibudjetti on noin 5,5 miljoonaa euroa. Tilikaudelle ennustetaan voittoa 1,0 miljoonaa euroa.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Syksyllä 2021 käynnistettyä projektia jätehuoltojärjestelmän uudistamiseksi jatkettiin vuonna 2022. Vuoden 2022 alkupuoliskolla keskityttiin uuden jätehuoltojärjestelmän valintaan ja sen kuvaamiseen jätehuoltomääräyksiin. Syksyllä käynnistettiin projektin toinen vaihe, jonka tarkoituksena on saada järjestelmä otettua käyttöön hallitusti vaiheittain siirtymäaikatauluja noudattaen. Projektin puitteissa tehtiin vuoden aikana astiahankintaa, keräyslogistiikan suunnittelua ja hankintaa sekä järjestelmän nimeäminen ja aloitettiin järjestelmän lanseeraus asiakkaille.

Qlik Sense keskitetty raportointiratkaisun kehittäminen oli vuoden 2022 tärkeimpiä hankkeita Etapin tiedolla johtamisen ja manuaalisen työn vähentämisen osalta. Siirtyminen uuteen Qlik versioon mahdollistaa jatkossa operatiivisista pilvessä olevista sovelluksista datan siirrot helposti ja myös laajentaa datan ja raporttien laajempaa hyödyntämistä   sidorsyhmäraportoinnissa. Ratkaisu poistaa vaihtoehtoiset manuaaliset raportit, tuoden yhtenäisen, Etappi tasoisen näkymän henkilöstölle ja tulevaisuudessa myös sidosryhmille.

Vuoden 2022 syksyllä selvitettiin jätehuoltokeskuksen jätevesien esikäsittelytarvetta sekä kartoitettiin käsittelytekniikoita ja rahoitusmahdollisuuksia investointien tueksi.

Lakeuden Etappi osallistui vuoden aikana asiantuntijaroolissa Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoimaan alueelliseen kiertotaloutta edistävään CircEPOs -hankkeeseen.

Lisäksi Etappi oli mukana Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n koordinoimassa kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin kehittämishankkeessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan välittömät kustannukset vuonna 2022 olivat 206.589 euroa, joka on liikevaihdosta 1%.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa. Tilikauden voitto 3.888.756,01 euroa siirretään voittovaratilille yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Energian etupäässä Öljyn ja sähkön hintaan kohdistuvat muutokset ja mahdolliset jakelun keskeytykset voivat aiheuttavat paineita kustannuksiin ja toiminta varmuuteen. Hinnan muutokset on huomioitu sopimuksissa ja niiden vaikutusta lieventää indeksimuutosten voimaantulon hajautus. Jakelun keskeytyksiin on varauduttu valmiussuunnitelmassa.

Henkilöstön ikääntyminen, keski-ikä 47 vuotta, ja työsuhde keskimäärin yli 11vuotta, asettavat haasteet osaamisen varmistamiselle ja kehittymiselle, sekä hiljaisen tiedon jatkumiselle. Lisäksi pitkät sairaspoissaolot luovat epävarmuutta kehityshankkeiden etenemiselle. Tähän on käynnistetty Kuntien Eläkevakuutuksen osarahoituksella projekti osaamisen varmistamiseksi.

Hyvinvointialueiden käynnistyessä siirtyy sosiaali- ja pelastuspalveluiden kohteiden jätehuolto pois Etapin toiminnasta. Muutoksen vaikutus on noin 7 % kunnanjärjestämän jätehuollon liikevaihdosta Etapin alueella. Siirtymäaika vuoteen 2026 antaa lisäaikaa neuvotteluille HVA:n kanssa.

Tietoturvallisuus ja tietojärjestelmien pidemmät toimintahäiriöt ovat riski yhtiön toiminnan jatkuvuudelle. Jatkuva järjestelmien, käyttäjien ja tietoturvan päivittäminen on tärkeä osa päivittäistä toimintaa.

Westenergy Oy:n toiminta ja kustannusrakenne on merkittävä tekijä Etapin toiminta- varmuuden ja kustannusten muodostumisessa. Laitoksen toiminnan mahdolliset ongelmat näkyvät kohonneina kustannuksina porttimaksuissa.

Biokaasulaitoksen biologisten prosessien toiminnan varmistaminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Biologisten prosessien toipuminen häiriötilanteista on aina kestoltaan pitkäaikaista ja vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin.

Tietoa yhtiön johdosta, tilintarkastajista ja organisaatiosta

Yhtiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.10.2021 valittiin Etapille uusi hallitus, jonka jälkeen 3.11.2021 päivätyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä vaihdettiin Lapuan kaupungin edustaja sekä hänen varajäsenensä.

Päätöksen jälkeen Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen kokoonpano on:

Varsinainen jäsenVarajäsenOmistaja, jota edustaa
Lasse AnttilaTimo MyllymäkiAlavuden kaupunki
Simo OjaluomaKyösti Yli-KarjanmaaIlmajoen kunta
Juha-Matti MarkkolaPetri LiukkuKihniön kunta
Jukka RantanenJuha-Matti SalimäkiKuortaneen kunta
Seppo KorpiEija MäntymäkiKurikan kaupunki
Mikko SänttiAnna-Liisa MyllymäkiKurikan kaupunki
Jorma KallioEsko Yli-KarhuLapuan kaupunki
Jari JokinenJuha TakamaaSeinäjoen kaupunki
Paavo EloniemiAri NiemeläSeinäjoen kaupunki
Juha KuivinenPetri HaavistoSeinäjoen kaupunki
Markku LehtolaKaarle TalvitieSeinäjoen kaupunki
Heimo PirttimäkiJari LindÄhtärin kaupunki

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Eloniemi ja varapuheenjohtajaksi Lasse Anttila.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Kontio.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajat valitaan vuosittain. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 18.5.2021 tilikauden 2022 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin edelleen Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Tunnusluvut taloudellisesta asemasta

202220212020
Liikevaihto, 1000 €213282019021 390
Liikevoitto, 1000 €282616582 483
Liikevoitto, %:a liikevaihdosta13,38,2111,6
Oman pääoman tuotto, %11,858,1
Omavaraisuusaste, %81,57773,4

Henkilöstö

Tilikauden aikana keskimääräinen henkilömäärä on ollut 41 henkilöä (vuonna 2021;  42). Tilikauden päättyessä henkilöstön määrä oli 39 (vuonna 2021; 40). Henkilöstöstä miehiä on 69,2 % ja naisia 30,8 %. Henkilöstön keskimääräinen ikä on ollut 47,0 vuotta (vuonna 2021; 47,0 vuotta). Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 2.580.341 euroa (vuonna 2021; 2.420.647 euroa). Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu työtyytyväisyyskyselyillä joka toinen vuosi. Henkilöstön koulutukseen on käytetty 28.526 euroa (vuonna 2021; 25.559 euroa) ja 124 työpäivää (vuonna 2020; 92 työpäivää).

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakaantuu 495 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke sekä suostumuslauseke.

Tilikaudella järjestettiin kohdassa 1. selostettu suunnattu osakeanti Kurikan kaupungille.