Jätteenkuljetus

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrä kasvoi 24 kiinteistöllä vuoden aikana, ollen vuoden lopussa 36 416 kiinteistöä.

Asumislietesäiliöitä tyhjennettiin 14 517 kertaa vuonna 2022. Maaliskuun alussa Kihniöllä siirryttiin kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen.

Kiinteistökohtainen keräys

Lakeuden Etapin toimialueella ekomaksua maksavia asiakkaita vuonna 2022 oli yhteensä 74798. Vuonna 2021 ekomaksun maksajia oli 74284. Ekomaksulla katetaan kierrätettävien jätteiden keräys kiinteistöiltä, ekopisteiltä ja jäteasemilta.

Keräys- ja kuljetuspalvelut

Jäteauto ja kuljettaja-web

Astiapalvelu otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen. Astiapalvelun kautta uudet asiakkaat saavat jäteyhtiön toimittaman astian kohteeseen. Jäteyhtiö huolehtii uuden astian asiakkaalle, mikäli vanha on mennyt rikki tai astian kokoa pitää muuttaa. Erilliskeräyksien laajentuessa Etappi hoitaa uuden jätelajin astian kohteelle. Astioiden vientejä vuonna 2022 oli 2323 kun vuonna 2021 niitä oli 2631.

Rahtipalvelu tarjoaa isojen esineiden ja jätteiden noutoja jäteasemalle. Noudot olivat vuonna 2021 keskeytyksessä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Rahtipalvelu aktivoitui uudelleen 2022 ja vuoden aikana tilattiin 19 noutoa.

Siirtolavojen vuokraus- ja kuljetuspalvelut koettiin edelleen yksityis- ja yritysasiakkaiden keskuudessa hyödylliseksi palveluksi. Vuokralavojen kuljetuksia tehtiin vuonna 2022 300 kertaa kun edellisenä vuonna kuljetuksia tehtiin 366 kertaa. Asiakkaat ottivat vuokralavan mm. remontteja ja risukuormia varten.

Tyhjennysmäärät

Keräystapahtumat (kpl)2022202120202019
Yhdyskuntajätetyhjennyksiä953 934947 240943 940923 677
Hyötyjätetyhjennyksiä189 046183 507175 771145 493
Tyhjennystapahtumia yht.1 142 980
1 130 7471 119 7111 069 170

Jätelajikohtaiset keräyskohteet

2022202120202019
Keräyskohteet, jätelajiKiinteistöjä kplKiinteistöjä kplKiinteistöjä kplKiinteistöjä kpl
Poltettava jäte 36 4163639236 05334 855
Biojäte2 13420922 0572 012
Kartonkipakkaukset1 27912561 236580
Metalli1 16910951 0791 089
Lasipakkaukset1 17711001 0841 099
Muovipakkaukset683619592
AluekeräyspisteetAsiakas kplAsiakas kplAsiakas kplAsiakas kpl
Vuosikäyttäjät55565561
Kesäkäyttäjät228923002 2902 291
Kesäasukas oma astia243623832 1892 034
Kuntasektorin kohteetAsiakas kplAsiakas kplAsiakas kplAsiakas kpl
Koulut141139147151
Päiväkodit45535149
Seurakunnat17226776
Terveydenhuolto20232827
Julkisyhteisöt30375147