Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen

Lakeuden Etapissa työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien tapahtumien toteuttamisesta vastaa työhyvinvointiryhmä, johon kuuluu työntekijöitä niin toimistolta, jäteasemalta kuin biokaasulaitokseltakin.

Maaliskuussa tehtiin ulkoiluretki Santavuoren näkötornille. Näkötorniin kipuamisen jälkeen nautittiin nuotiolla makkarat kahveineen.

Keväällä päästin myös tutustumaan uusiin liikuntalajeihin. Ensimmäisenä oli vuorossa suurta suosiota nauttinut padel. Sääntöjen läpikäynnin jälkeen pallot saivat kierteisiä lyöntejä ja erät olivat jännittäviä. Toisena lajina tutustuimme pilatekseen, joka järjestettiin Etapin omissa tiloissa. Pilates oli niin suosittua, että syksyllä pilatestunti järjestettiin viikoittain syys-lokakuun aikana.

Lokakuussa henkilökunnalle järjestettiin työturvallisuus- ja työhyvinvointipäivä Kyrön Distilleryn tiloissa. Päivässä oli luentoja ja koulutuksia teeman mukaisesti. Päivän päätteeksi pääsi tutustumaan tislaamoon ja tekemään omia drinkkejä. Päivän sisältöön ja aiheisiin oltiin tyytyväisiä ja henkilöstö sai monia omassa tekemisessään hyödynnettäviä vinkkejä.

Loppuvuodesta omaa kehonkoostumusta mitattiin Inbody -mittauksella.

Päättyneenä vuonna yhtiö tarjosi henkilöstölleen myös liikunta- ja kulttuurisaldoa työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen. Etappi on tarjonnut myös mahdollisuuden käydä hieronnassa kustantamalla osan käyntimaksuista.

Henkilöstötilinpäätös

202220212020
Henkilöstön määrä vuoden lopussa394140
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus %2,6-4,92.5
Henkilöstön keski-ikä474747
Naisten % osuus työvoimasta30,831,727.5
Miesten % osuus työvoimasta69,268,372.5
Sairaus- ja tapaturmapoissaolot tpv/hlö keskimäärin10,610,66.5
Työterveyshuolto € / t yöntekijä / vuosi357216184

Työterveys ja -turvallisuus, työsuojelu

Turvallisuutta parannettiin vuonna 2022 useilla toimenpiteillä, kuten hankkimalla turvallisempia työtasoja huoltotöihin, lisäämällä ohjeistusta havaituissa riskikohteissa sekä kouluttamalla henkilöstöä toimimaan uusien turvallisten toimintatapojen mukaisesti. Näitä turvallisuutta parantavia havaintoja saatiin palautejärjestelmän kautta.

Alkuvuodesta luotiin uudet pelastussuunnitelmat Pelsu-alustaan ja koko henkilöstö sekä useimmat urakoitsijat perehdytettiin niihin. Loppuvuodesta ryhdyttiin rakentamaan kemikaalienhallintaa uuteen järjestelmään sekä päivitettiin yhtiön varautumissuunnitelma.

Vuonna 2022 aloittivat työsuojelutoimikunnassa vastavalittu työsuojeluvaltuutettu Olli Vainionpää sekä varavaltuutetut Kari Tiainen ja Rita Roponen. Työsuojelutoimikunnan jäseninä toimivat Ilkka Letonsaari ja Mika Rintala sekä työsuojelupäällikkö Teemu Saarenpää. Vuoden aikana työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa ja sen jäsenet järjestivät kolme turvallisuusindeksikierrosta. Näillä kierroksilla seurataan vuosittain turvallisuustasoa sekä puututaan mahdollisiin turvallisuushavaintoihin.

Työtapaturmat ja läheltä-piti tapaukset

Vuonna 2022 ei tapahtunut yhtään työtapaturmaa. Niinpä vuoden loppuun mennessä oli kertynytkin jo yli 540 työtapaturmatonta päivää. 0-tapaturmaa -tason saavuttaminen ja ylläpitäminen vaativat jatkuvaa työtä, joten turvallisuusasioita pyritään pitämään esillä aina kaikissa tilanteissa. 

2022 tehdyt turvallisuutta parantavat toimenpiteet:

Vuoden aikana tehtiin useita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä biokaasulaitoksella, jätehuoltokeskuksen alueella ja RE-pisteellä. Koko henkilökunnalle hankittiin kitka- tai nastakengät liukastumisten ja tapaturmien ehkäisemiseksi.

 • Biokaasulaitoksen tikkaat muutettiin turvallisemmiksi lisäämällä liukuesteet.
 • Hajukaasupesurin rikkihappo vaihdettu kiinteään säiliöön.
 • Kiinnityspisteitä turvavaljaille lisätty mädättämöiden päälle.
 • Stripperin huoltoluukkujen kannet saranoitu.
 • Kentälle hankittu uudet moottorimaskit (3kpl).
 • Koneturvallisuustarkastus tehty uudestaan edellisen tarkastuksen korjausten jälkeen.
 • Kitka-/nastakengät hankittu henkilöstölle.
 • Kuumien kohtien varoituksia lisätty biokaasulaitoksella.
 • Termisen lauhderäkkiin lisätty paineanturi ja hälytys valvomoon.
 • Biokaasulaitoksen hätäsuihkuihin lisätty äänihälytys valvomoon.
 • RE-pisteen trukkiin hankittu harja Tuubin puhtaanapitoa varten.