Palvelut entistä paremmin asiakkaiden saavutettavissa

Vuosi 2022 kului tulevaisuuden muutoksiin valmistautuessa. Valmistauduttiin Jurvan alueen jätehuollon käynnistämiseen osana Kurikan kaupunkia. Poistotekstiilin keräyksen käynnistämiseen vuoden 2023 alusta valmistauduttiin myös.

Seinäjoen RE-pisteellä asiointimäärät kasvoivat edelleen ja asiakkaat olivat tyytyväisiä asioinnin helppouteen ja saavutettavuuteen 24/7. RE-pisteen kehittäminen jatkui edelleen saatujen asiakaspalautteiden ja työntekijöiden havaintojen pohjalta. Muun muassa opasteita ja valaistusta muutettiin paremmin tarpeita vastaavaksi. Samoin RE-apin kehitystyötä jatkettiin.

Monikanavainen asiakaspalvelu on auttanut ja opastanut asiakkaita esimerkiksi lajittelussa ja jäteasemien palveluita koskevissa asioissa. Puheluita asiakaspalvelu otti vastaan 17 846 kpl vastausprosentin ollessa 93,6. Edellisvuonna puhelumäärä oli hieman pienempi, 17 639 kpl, jolloin vastausprosentti oli 91. Asiakkaat ottivat puhelimitse yhteyttä etenkin kompostointiin liittyvien kysymysten tiimoilta.

Asiakaspalautteiden määrä, 330 kpl, oli lähes sama kuin edellisvuonna, jolloin palautteita vastaanotettiin 309. Suurin osa palautteista koski jäteastian tyhjennyksiä (190 kpl). Jäteasemia ja ekopisteitä koskevia palautteita tuli 30, joissa etenkin RE-pistettä kiiteltiin. Laskutusta ja perintää koskevia palautteita tuli 31. Myös kuljettajat saivat kiitosta hyvästä työstä.

Kuntakohtaiset aluepalvelut

Jätehuollon alueelliset palvelut Etelä-Pohjanmaalla Lakeuden Etapin toimialueella on järjestetty jäteasemille, ekopisteille ja aluekeräyspisteisteille, jotka palvelevat kuntalaisia jokaisessa toimialueen kunnassa.

Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet. Toiminta katetaan ekomaksulla. Poltettava jäte, biojäte ja loppusijoitettava jäte ovat jäteasemilla maksullisia.

Vuonna 2022 jäteasemalla kirjattiin yhteensä 129 029 käyntiä. Edellisvuonna 2021 käyntejä oli yhteensä 121 398. Eniten asiointeja viime vuonna tehtiin isoimman omistajakunnan Seinäjoen RE-pisteellä, jossa asiakaskäynnit nousivat edellisvuodesta 23 prosenttia. RE-pisteellä asiointikäyntejä kirjattiin yhteensä 55 243 vuoden aikana. Asiakkaat käyttivät itsepalvelumahdollisuutta hyödykseen ja itsepalveluasiointien osuus vakiintuikin 83 prosenttiin.

Toiseksi eniten asiointeja vuoden aikana oli Lapuan jäteasemalla, jossa kirjattiin noin 17 419 käyntiä. Ilmajoen jäteasemalla asiointeja oli noin 12 877. Alavuden jäteasema oli käyntimäärissä neljänneksi vilkkain 10 244 käynnin tuloksella.

Etapin jäteasemilla vastaanotetaan ympäri vuoden jäteöljyä 100 litran erissä kerrallaan. Vuonna 2022 jäteöljyä saatiin talteen noin 83 850 kg.

Poltettavaa jätettä vastaanotettiin viime vuonna yhteensä noin 1 801,3 tonnia, mikä on lähes saman verran kuin edellisenä vuotena. Kierrätettäviä ja varallisia jätteitä vastaanotettiin edellisvuotta jonkin verran vähemmän. Esimerkiksi metallia, puujätettä, betonia, haravointijätteitä ja kodinkoneita jäteasemille tuotiin noin 10 662 tonnia, mikä oli noin 28 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vaarallisia jätteitä vastaanotettiin 926 tonnia, muovipakkausten jäteasemilla vastaanotettu määrä nousi noin 36 prosenttia edellisestä vuodesta. Jäteasemille tuotiin muovipakkauksia 30 680 kg.

Eko- ja aluekeräyspisteet

Yhtiöllä on 80 omaa ekopistettä, joilla täydennetään Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n pakkausjätteiden ekopistekeräystä toimialueella.

Vapaa-ajan asukkaiden jätehuoltoa varten on tarjolla aluekeräyspisteitä, joilla kerätään kesäasukkaiden poltettavaa jätettä. Pisteiden käytöstä peritään aluekeräys- ja ekomaksu. Kesällä keräyspisteiden siisteydestä huolehdittiin palkkaamalla työhön kesätyöntekijä.

Aluekeräyspisteitä on yhteensä 55 toimialueen vilkkaimmilla loma-asutusalueilla Kuortaneella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Lisäksi vakituisilla asukkailla ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä on Kihniöllä. Muutamia ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä on myös Peräseinäjoella ja Ähtärissä.

Avainasiakaspalvelut

Yritysasiakkaille tarjottiin TSV-pyynnöllä (toissijaisen jätehuoltovastuun) jätteiden vastaanottoa jäteasemilla sekä jätehuoltokeskuksessa. Vuosina 2019–2020 solmitut kolmivuotiset TSV-sopimukset loppuivat vuoden 2022 loppuun mennessä. TSV-sopimusten loppumisiin liittyen asiakkaisiin otettiin yhteyttä syksyn 2022 aikana ja ohjeistettiin Materiaalitorin käyttöön. Lakeuden Etappi solmi uusia TSV-sopimuksia yritysten kanssa Materiaalitorissa sinne tulleiden pyyntöjen pohjalta.

Kunnan hallinto- ja palvelutoimintaa koskevista jätelain muutoksista tiedotettiin kuntien yhteyshenkilöitä. Tiukentuneet erilliskeräysvelvoitteet otettiin huomioon suunnittelutoiminnassa ja ohjeistettiin asiakkaita.

Asiakkuuspäällikkö Katja Syrjälä (vas.) tutustumassa Lapuan lukion jätehuoltoon.

Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan käyttöön Lakeuden Etappi julkaisi lajittelutaulun.

Seinäjoen kaupungin kestävän kehityksen tiimin kokouksiin osallistuttiin jätehuollon osalta asiantuntijajäsenenä.

Omistajakunnissa jatkettiin Thermopolis Oy:n kanssa yhteistyössä energiasäästötiimien toiminnassa asiantuntijajäsenenä vielä kevään 2022 ajan tekniikkaryhmän aloitukseen saakka.

Etappi toimii apteekkien yhteistyötahona sopimalla lääkejätteiden keräämisestä ja noudosta apteekkien kanssa. Sopimusten pohjalta Etappi tarjoaa kuntien asukkaille maksuttoman lääkejätteiden vastaanoton apteekeissa.

Yli 10 huoneiston taloyhtiöille tiedotettiin muovipakkausten vapaaehtoisesta keräyksestä 1.7.2023 saakka, kiinteistöille, jotka sijaitsevat Ilmajoen, Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen taajamissa.

SOTE-kohteiden poistumiseen kunnallisen jätehuollon vastuulta 1.1.2023 alkaen varauduttiin vuoden aikana, mutta siirtymäajan selvittyä yhteistyötä saatiinkin jatkaa 31.12.2025 saakka.