Laitoksen energiatehokkuutta parannettiin vuoden 2022 aikana muuttamalla laitoksen alueen valaisimet led-valaisimiksi. Dynasand-puhdistusjärjestelmän käyttöönoton myötä laitoksen puhtaan veden kulutusta saatiin vähennettyä noin 21 600 m³ vuoteen 2021 verrattuna. Vastaavasti laitokselta lähtevän jäteveden määrää saatiin vähennettyä noin 27 900 m³ vuoteen 2021 verrattuna.

Laitoksen jäteveden puhdistus Demon-bakteerilla toimi odotetusti ja puhdistuksen reduktio typen osalta saatiin pidettyä halutulla tasolla. Demon-bakteerin separointi jatkui edellisen vuoden tapaan.

Lannoitteiden kohonneiden hintojen takia Ranu-maanparannusrakeen kysyntä jatkui vahvana vuonna 2022.

Biokaasulaitoksen taloudellinen tulos saatiin pidettyä hyvällä tasolla.

Biokaasulaitoksen vastaanotto ja tuotanto

  • vastaanotettu biojäte 4 940 ttn
  • vastaanotettu puhdistamoliete 25 184 ttn
  • vastaanotettu lietepohjaiset 3 778 ttn
  • maanparannusraetta myytiin 3 607 ttn