Uuden palvelujärjestelmän lanseeraus käynnistyi

Viestintä, Palvelujärjestelmä_kuvaus_pp-esitykseen

Viestinnän vuoden merkittävin teema oli uuden jätelain mukaisista toimista ja tulevasta jätehuollosta tiedottaminen asukkaille. Uutta palvelujärjestelmää ryhdyttiin lanseeraamaan keväällä, kun päätös skenaariomallin valinnasta oli tehty.

Tulevaisuuden jätehuollon ja uuden palvelujärjestelmän tunnetuksi tekeminen käynnistettiin mediatiedotuksella sekä tiedotuslehti Etappi-aviisilla, mikä jaettiin printtinä kaikkiin talouksiin toimialueella ja tuotettiin myös digiversiona. Palvelujärjestelmän lanseerausta tehtiin vuoden aikana laajalti tavoittavasti ja monikanavaisesti sekä tiedotuksen että markkinoinnin keinoin sosiaalisessa mediassa ja kohdennetuissa digitaalisissa medioissa. Alueellisen Ilkka-Pohjalaisen lisäksi markkinointia tehtiin myös Sanoman digilehdissä, kuten Iltasanomissa sekä uutena kanavana Alma Median Iltalehdessä ja etuovi.com:ssa.

Etappi-aviisi tuotettiin ja jaettiin kaikkiin talouksiin kesäkuussa painosmäärän ollessa 75 500 kappaletta. Pääteemana oli uusi palvelujärjestelmä ja erilliskeräyksen laajentaminen. Syksyn Etappi-aviisi tuotettiin pelkästään digitaalisessa muodossa, ja siinä jatkettiin tulevan jätehuollon sekä uusien jätehuoltomääräysten esittelyä. Syksyn lehdessä tiedotettiin myös muun muassa poistotekstiilin keräyksen käynnistymisestä ja sen oikeasta lajittelusta.

Etappiradio_Supla_880x540 px

Etappi-radiossa tietoa ja neuvontaa

Etappi-radion ohjelmatuotantoa toteutettiin kevät- ja syyskausilla erilaisin tiedottavin ja neuvonnallisin aihein. Jaksot tallennettiin podcastina Sanoma Median suoratoistopalvelu Suplaan Etapin omalle sivulle, josta niitä voi kuunnella myöhemminkin.

Etappi-radion sisällöillä täydennetään yhtiön asukasviestintää herättämällä kiinnostusta eri aiheisiin ja ohjaamalla kuulijoita esimerkiksi Etapin nettisivuille. Radioaalloilla pyritään tavoittamaan passiivisia asiakkaita, jotka eivät itse etsi aktiivisesti tietoa. Sisällöissä oli esillä muun muassa jätteiden lajittelua, asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden haastatteluja sekä tietoa tulevista palvelujärjestelmän muutoksista.

Uutiskirje

Uutiskirjeitä sidosryhmille

Etappi-info-uutiskirjeitä tuotettiin Liana Mailer -alustalla vuoden aikana yhteensä 12. Uutiskirjeitä suunnattiin omistajille, kuntapäättäjille, jätehuollon sidosryhmille ja kouluille. Myös siirtokirja-asiakkaille lähetettiin tietoa uudesta SIIRTO-rekisteristä. Sähköisinä uutiskirjejakeluina tehtiin myös kutsuja, Isännöitsijäseminaariin ja perinteiselle yhteistyökumppaneiden joululounaalle koronatauon jälkeen.

somessa-tavataan-1280x720px-300×169

Uutena kanavana käyttöön Instagram

Etapin sosiaalisen median kanavat saivat täydennystä, kun tammikuussa otettiin käyttöön Instagram. Kanava lähti hyvin liikkeelle ja kasvatti seuraajamäärää. Instagramissa esimerkiksi esiteltiin seuraajille vuoden aikana Etapin henkilökuntaa ja heidän työtään sarjassa ”Etapin etevät tekijät”.

Instagramilla tavoitetaan eniten nuoria ja nuoria aikuisia, Facebookilla tavoitetaan silti edelleen eniten asiakaskuntaa. Twitterissä tavoitetaan sidosryhmiä ja oman alan väkeä. Sosiaalisen median kanavilla viestitään yhtiön ajankohtaisista asioita, julkaisuista, kehittämisestä ja tapahtumista.

Sosiaalisen median sisällöt toteutettiin tavoitteiden ja mittareiden mukaisesti. Kaikilla kanavilla julkaistiin vähintään kaksi postausta viikkotasolla ympäri vuoden. Orgaanisilla julkaisuilla tavoitettiin Twitterissa 21 009 seuraajaa, Facebookissa 47 401 ja Instagramissa 31 400. Lisäksi sosiaalisessa mediassa markkinoitiin merkittäviä aiheita, muun muassa Etappi-aviisia ja uutta palvelujärjestelmää.

Ympäristökasvatus – opiskelijoiden treenausta ja koronan jälkeistä vilskettä

Ympäristökasvatus- Neuvontatilaisuus jätehuoltokeskuksessa Sedun ryhmä-web

Jäteneuvontaa koronan jälkeen

Alkuvuotta vietettiin vielä lähes kokonaan etäneuvonnan ja digitaalisten materiaalien varassa. Koronan hellittäessä keväällä neuvontaa ryhdyttiin pitämään myös lähitilaisuuksina ja ympäristökouluttaja teki ahkerasti neuvontaa niin RE-pisteellä, jätehuoltokeskuksessa kuin erilaisissa tilaisuuksissa. Myös jäteneuvontaverkosto kiersi kouluissa pitämässä jäteneuvontaa syyslukukaudella. Jäteneuvontatilaisuuksia toteutettiin yhteensä 72. Muita tapahtumia, kampanjoita ja yhteistyötempauksia lisäksi 24.

Lähitilaisuuksien taas käynnistyttyä koulut jatkoivat edelleen myös digitaalisten ympäristökasvatus- ja jäteneuvontamateriaalien tilaamista ja käyttöä.

Kierrätyskylä

Kierrätyskylä-peli jatkoi suosiotaan ja alakoulujen ympäristökasvatus -opasta uudistettiin

Alakouluille suunnattu digitaalinen Kierrätyskylä-peli lanseerattiin vuoden 2021 syksyllä. Vaikka peliä tilattiin jo paljon edellisen vuoden aikana, tilauksia riitti vielä vuodelle 2022, kun 51 opettajaa löysi tiensä Kierrätyskyläpelin pariin. Peli on herättänyt kiinnostusta myös toimialueen ulkopuolella.

Kierrätyskylä on toteutettu Seppo-pelialustalla, johon on vuoden aikana toteutettu myös muita pienempiä pelejä esimerkiksi neuvontilaisuuksien tai tapahtumien tueksi.

Alakoulujen ympäristökasvatukseen tuotettu opas koki uudistuksen, kun se päivitettiin sisällön osalta ja Etapin nykyisen ilmeen mukaiseksi. Opas tukee alakoulujen ympäristökasvatustyötä ja tarjoaa opettajille vinkkejä eri oppituntien toteutukseen.

Ympäristökasvatus lajittelutreeni_web

Opiskelijoita tsempattiin lajitteluun

Etappi haastoi keväällä toimialueensa opiskelijat treenaamaan jätteiden, erityisesti biojätteen, lajittelua valtakunnallisella Rakasta joka murua -lajittelukampanjalla. Haasteen ottivat vastaan SeAMKin ja Sedun opiskelijat Seinäjoelta sekä Alavuden, Ilmajoen, Kurikan ja Lapuan lukiot.

Kampanjassa oli ajatuksena tsempata jätteiden lajitteluun nuoria ja nuoria aikuisia, jotka ovat muuttaneet kotoaan omaan asuntoonsa, jolloin jätehuollon järjestäminen ja lajittelu tulevat ajankohtaiseksi omassa arjessa.

Rakasta joka murua -biojätekampanja oli ympäristöministeriön käynnistämä valtakunnallinen kampanja, jolla haluttiin vähentää ruokahävikkiä ja edistää biojätteen hyötykäyttöä kierrätysasteen nostamiseksi. Mukana olivat myös Suomen Kiertovoima KIVO ry. ja kuntien jäteyhtiöt, kuten Lakeuden Etappi.

Kuukauden kestävä ohjelma sisälsi neljä lajitteluaiheista viikkohaastetta. Viikkojen aikana esimerkiksi laitetiin kodin lajittelupiste lajitteluvalmiuteen, tehtiin hävikkiruokaa ja tutustuttiin biojätteisiin.

Kampanjan markkinointi tehtiin pääasiassa Instagramissa, mutta siinä kokeiltiin myös uusia markkinoinnin kanavia nuorille: Tik Tok, Snapchat ja Jodel. Näistä Instagramissa ja TiK Tokissa tavoitettiin eniten yleisöä; Instagramissa saatiin 44 416 tavoitettua käyttäjää ja TiK Tokissa 181 582.

Ympäristökasvatus- Kierrätyssankarit voittajat 2022-web

Kampanjoita päiväkodissa ja kouluissa

Vuoden alussa järjestettiin nelosluokille tuttu Kierrätyssankarit -kampanja, jossa oppilaat tekevät tehtäviä jätehuollon, jätteen vähentämisen, lajittelun ja kierrätyksen parissa. Vuoden 2022 kierrätyssankarit kilpailun voitti Tanelinrannan koulun 4A -luokka Seinäjoelta.

Syksyllä päiväkodeissa järjestettiin jo kolmatta kertaa Tähteettömän pöydän ritarit -kampanja, joka on osa Etapin hävikkiviikon toteutusta. Kampanjassa lapset liimaavat keräilypasseihin tarroja aina syötyään lautasen tyhjäksi. Teemaviikko on ollut hyvin suosittu, joten sille tulee jatkoa myös edelleen.

Yläkoulujen oppilaat päästettiin toteuttamaan luovuuttaan uudessa Biot paikalleen -kilpailussa. Kilpailun tavoitteena oli kannustaa oppilaita biojätteen lajitteluun ja ruokahävikin vähentämiseen sekä jakaa tietoutta aiheesta. Kilpailussa seurattiin omaa biojätteen määrää sekä pohdittiin sen hyödyntämisen muotoja.

Oppilaat saivat vastata biojätettä ja sen hyödyntämistä koskeviin kysymyksiin vapaavalintaisilla tavoilla. Vastauksia saatiin diaesitys-, juliste- ja musiikkivideon muodossakin. Parhaaksi työksi valittiin Lapuan yläkoulun 7C ja 7E -luokat.

Ympäristökasvatus- Kummikoulu

Kummikoulu ja yrityskylä

Etapin kummikouluna toimi vielä kevätlukukauden ajan Tuiskulan koulu (ent. Säntin koulu) Kurikasta. Uutena kummikouluna syyslukukautena aloitti Kärjen koulu Seinäjoelta.

Kummikoulutoiminnalla edistetään koulun oppilaiden ja henkilökunnan jätehuolto- ja ympäristötietoutta erilaisten teemaviikkojen avulla. Esimerkiksi jätteen vähentämiseen ja lajitteluun liittyvät teemaviikot saivat oppilaat opettajineen pohtimaan omia kulutustottumuksiaan.

Etappi oli jo yhdeksättä vuotta mukana peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnatussa Yrityskylä-oppimisympäristössä Vaasassa. Yrityskylän Lakeuden Etappi huolehtii kylän jätehuollosta, järjestää kaupunkilaisille neuvontatilaisuuden ja toteuttaa lajittelututkimuksen. Yrityskylässä työskentelevät toimitusjohtaja, kiertotalousasiantuntija, palvelupäällikkö, ympäristökasvattaja ja jäteasemanhoitaja.