Kehityshankkeet kaatopaikan sulkeminen uusin kuva

Kaatopaikan sulkeminen saatettiin loppuun

Jätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikan sulkeminen aloitettiin 2021 kesäkuussa. Suljettava alue on otettu käyttöön 2004 ja on kooltaan noin 4,5 ha. Kesän 2022 aikana rakennettiin tiivis peittorakenne lopulle runsaan 3 hehtaarin alueelle, kaatopaikkakaasun keräysputkistot rakennettiin valmiiksi ja asennettiin kaatopaikkakaasun pumppaamo sekä soihtupoltin. Projekti valmistui marraskuussa.

henkilökunta

Osaamisen varmistaminen

Vuoden 2022 loppupuolella käynnistyi Lakeuden Etappi Oy:ssä henkilöstön kehittämiseen liittyvä vuoden kestävä hanke, ”Osaamisen varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä työhyvinvointia tukien”, jossa mukana ovat kaikki etappilaiset. Hankkeessa on mukana myös Kuntien Eläkevakuutus, joka rahoittaa osan hankkeen kustannuksista. Hanke tukee osaltaan Etapin uuden strategian toteuttamista ja sen tavoitteena on varmistaa henkilöstön osaaminen ja työssäjaksaminen jätehuollon toimintaympäristön isoissa muutoksissa. Hankkeen aikana tehdään tehtäviä sekä yksin että ryhmissä, ja tuotokset jaetaan ja niistä keskustellaan yhdessä. Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa.

Viestintä, Palvelujärjestelmä_kuvaus_pp-esitykseen

Jätehuoltojärjestelmän uudistaminen

Syksyllä 2021 käynnistettyä projektia jätehuoltojärjestelmän uudistamiseksi jatkettiin vuonna 2022. Vuoden 2022 alkupuoliskolla keskityttiin uuden jätehuoltojärjestelmän valintaan ja sen kuvaamiseen jätehuoltomääräyksiin. Syksyllä käynnistettiin projektin toinen vaihe, jonka tarkoituksena on saada järjestelmä otettua käyttöön hallitusti vaiheittain siirtymäaikatauluja noudattaen. Projektin puitteissa tehtiin vuoden aikana astiahankintaa, keräyslogistiikan suunnittelua ja hankintaa sekä järjestelmän nimeäminen ja aloitettiin järjestelmän lanseeraus asiakkaille. Projekti kestää vuoteen 2026, jolloin uusi jätehuoltojärjestelmä on toteutettu ja lanseerattu koko toimialueelle.

Korkosen auto vaa’alla (1)

Qlick Sense

Qlik Sense – keskitetty raportointiratkaisun kehittäminen oli vuoden 2022 tärkeimpiä hankkeita yhtiön tiedolla johtamisen ja manuaalisen työn vähentämisen osalta. Siirtyminen uuteen raportointialustaan mahdollistaa jatkossa datan siirrot operatiivisista sovelluksista helposti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti. Se myös laajentaa datan ja raporttien hyödyntämistä sidosryhmäraportoinnissa. Ratkaisu poistaa vaihtoehtoiset manuaaliset raportit, tuoden yhtenäisen, Etappi tasoisen näkymän henkilöstölle ja tulevaisuudessa myös sidosryhmille. Vuoden 2022 lopussa valmistui hankkeen ensimmäinen vaihe, koko hankkeen on määrä olla valmis syksyllä 2023.

re-piste-kiitos-käynnistä-web

RE. -konseptin laajentaminen

Kurikan ja Lapuan RE-pisteiden suunnittelun valmistelu aloitettiin 2022 puolella. Lisäksi aloitettiin RE-apin laajennuksen suunnittelu. Tarkoituksena on mahdollistaa itsepalveluasiointi myös yrityksille sekä taloyhtiöille.