Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma

Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma20222021
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
Liikevaihto21 327 82421 327 82421 062 21821 062 218
Liiketoiminnan muut tuotot100 053100 05375 10175 101
Materiaalit ja palvelut-10 121 928-10 121 928-11 346 109-11 346 109
Henkilöstökulut-2 580 341-2 580 341-2 420 647
-2 420 647
Poistot ja arvonalentumiset-2 293 546 -2 293 546-1 901 643
-1 901 643
Liiketoiminnan muut kulut-3 606 417-3 606 417-3 810 979
-3 810 979
Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta)-25 8531 017 363
-
Liikevoitto2 799 7922 825 6452 675 304
1 657 940
Rahoitustuotot ja -kulut644 3151 098 614-33 619
-33 619
Voitto (ennen tilinp. siirtoja ja veroja)3 444 1073 924 2592 641 684
1 624 321
Tilinpäätössiirrot-665 816-274 265
Tuloverot-568 156-701 320-327 188
-382 041
Vähemmistöosuudet--
Tilikauden tulos2 875 9503 888 7562 314 497
1 516 545

Lakeuden Etappi Oy:n tase

Lakeuden Etappi Oy:n tase20222021
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
V a s t a a v a a
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet1 443 0231 443 0231 710 250
1 710 250
Aineelliset hyödykkeet11 544 88611 544 88613 150 003
13 150 003
Sijoitukset15 937 13413 919 88914 754 580
12 586 014
Pysyvät vastaavat yhteensä28 925 04326 907 79829 614 833
27 446 267
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset115 114115 114317 110
317 110
Lyhytaikaiset saamiset2 921 3072 921 3072 441 330
2 441 330
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset5 490 0135 485 2383 015 276
3 010 501
Vaihtuvat vastaavat yhteensä8 526 4348 521 6595 773 715
5 768 940
Vastaavaa yhteensä37 451 47735 429 45735 388 548
33 215 207
V a s t a t t a v a a
Oma pääoma
Osakepääoma901 487901 487901 487
901 487
Muut rahastot332 164214 947-151 479
60 137
Edellisten tilikausien voitto26 775 066223 544 24924 460 569
22 027 704
Tilikauden voitto2 875 9503 888 7562 314 497
1 516 545
Oma pääoma yhteensä30 884 667285 494 43927 525 075
24 505 874
Vähemmistöosuus1 194-1 194
-
Tilinpäätössiirtojen kertymä-393 002-1 058 818
Pakolliset varaukset263 070263 0701 238 049
1 238 049
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 2 628 6002 550 0003 361 764
3 150 000
Lyhytaikainen 3 673 9453 673 9453 262 467
3 262 467
Vieras pääoma yhteensä6 302 5456 223 9456 624 230
6 412 467
Vastattavaa yhteensä37 451 47735 429 45735 388 548
33 215 207

Poistoajat

Arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.

Poistoajat20222021
Aineettomat oikeudet3 - 5 vuotta3 - 5 vuotta
Koneet ja laitteet5 - 7 vuotta5 - 7 vuotta
Prosessilaitteet, biokaasulaitos15 vuotta15 vuotta
Vaakarakenteet10 vuotta10 vuotta
Jäteasemat ja ekopisteet10 vuotta10 vuotta
Tuotantorakennukset15 vuotta15 vuotta
Tuotantorakennukset, biokaasulaitos20 vuotta20 vuotta
Toimistorakennus20 vuotta20 vuotta
Loppusijoituskentättäyttöastetäyttöaste
Loppusijoituskenttä, muuttunut käyttötarve10 vuotta10 vuotta
Käsittelykentät ja altaat10 - 15 vuotta10 - 15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet10 - 15 vuotta10 - 15 vuotta

 

Liikevaihto

Nettoinvestoinnit

Poistot, % liikevaihdosta

Oma pääoma

Omavaraisuusaste

Liikevaihto / henkilö, 1000 €

Henkilöstökulut, % liikevaihdosta

Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Tulot 2022

Tulos 2022

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset