Kokoontumisrajoitukset hiljensivät tapahtumavuoden

Jäteasemien perinteisiä tempauspäiviä ei voitu vuonna 2020 järjestää johtuen koronarajoituksista, vaikka jäteasemat toimivatkin normaalisti. Alkuvuodesta ehti muutama opiskelijaryhmä Sedu:sta vierailla Etapin jätehuoltokeskuksessa ennen rajoitusten voimaantuloa.

Jäteneuvontaa ja ympäristökasvatusta tarjottiin etäneuvontana verkossa. Koulutukset pidettiin ja niihin osallistuttiin pääosin webinaareina, kokoukset järjestettiin Teamsin kautta.

Lokakuussa koko henkilökunnalle pidetty työturvallisuuskorttikoulutus oli ainoa koulutus, mikä järjestettiin lähikoulutuksena turvatoimet huomioiden, maskit naamalla ja turvaetäisyyksin.

 

Asiakaspalautteet

Asiakaspalautteiden määrä sen sijaan väheni edellisvuodesta. Palautteita kirjattiin yhteensä 304, kun edellisvuotena niitä vastaanotettiin yhteensä 593. Positiivista palautetta saatiin muun muassa hyvästä asiakaspalvelusta eri toimipisteillä. Suurin osa palautteista koski jäteastian tyhjennyksiä. Jäteasemien, ekopisteiden ja jätehuoltokeskuksen toiminnasta tuli palautteita 26 kappaletta koskien muun muassa pisteiden siisteyttä, aukioloaikoja ja palvelun laatua sekä uutena jätelajina muovipakkausten keräystä. Laskutusta ja perintää koskevia palautteita tuli 15.