Lakeuden Etapin strategian toteutus sai uuden muodon maaliskuussa, kun Covid-19 pandemia valtasi maan. Toiminnoissa keskityttiin turvaamaan jätehuollon toimivuus uusissa olosuhteissa ja henkilöstön turvallinen työskentely. Molemmissa toimissa onnistuttiin erittäin hyvin. Etapin toimintakyky säilyi normaalilla tasolla eikä palveluita leikattu. Yrityksen henkilöstössä ei vuoden 2020 aikana ollut yhtään koronatartuntaa.

Vuoden 2019 lopulla käyttöönotetut sisäisen viestinnän ja palautteiden uudet Teams-pohjaiset työkalut olivat valmentaneet henkilöstölle hyvät perusvalmiudet siirtyä etätyöskentelyyn. Toimintamalleja ja työtapoja kehitettiin edelleen.

Lakeuden Etappi on osa arjen kiertotaloutta tuottaen vastuullista jätehuoltoa asiakkaidensa ja ympäristönsä hyväksi!

Iso investointi Seinäjoen palvelualueelle jouduttiin keskeyttämään pandemian vuoksi kolmeksi kuukaudeksi, kunnes tilanne saatiin selviämään ja projektia voitiin jatkaa.

Vuoden aikana saatiin materiaali- ja varastotoimintojen uusi ohjelmisto Material Port valmiiksi ja käyttöönotto suoritettiin vuoden 2021 alusta. Ohjelmisto tuo teknistä ja toiminallista parannusta jätteen vastaanottoon.

Jäteastioiden astiapalvelu käynnistyi vuoden vaihteessa ja sai hyvän vastaanoton. Astioiden omistuksen siirtyminen Etapille helpottaa toimintaa kaluston optimoinnissa, operoinnissa, huollossa ja työturvallisuudessa.

Muovipakkausten kiinteistökeräys käynnistyi vuoden alussa Kurikan, Ilmajoen, Seinäjoen ja Lapuan taajamissa kiinteistöillä, joissa on vähintään 20 huonestoa. Keräykseen on mahdollista liittyä vapaaehtoisesti myös muillakin kiinteistöillä keräysalueen sisällä.

Jätteenpolton pohjakuonan käsittelyä Etappi on kehittänyt vuodesta 2012 lähtien. Kehitystyö saatiin loppuun, kun pohjakuonan mineraaliosa hyväksyttiin MARA-kelpoiseksi uusioraaka-aineeksi. Samaan aikaan alalle oli syntynyt useampia kaupallisia toimijoita tarjoamaan palvelua. Etappi vetäytyi toiminasta vuoden 2020 alusta.

Strategian mukaisesti investoinnit keskitetään palvelukokemuksen parantamiseen, kierrätystuotteiden ja kierrätysravinteiden kehittämiseen sekä monikanavaiseen viestintään. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi vaikutuskanava, kun Etappi-radion sisällöt ryhdyttiin jakamaan myös podcasteina suoratoistopalvelu Suplassa yhteistyössä Sanoma Media Finlandin kanssa.

Myyntilaskujen elinkaariprosessia uudistettiin, jolloin Ropo Capital Oy palveluntarjoajana siirtyi hoitamaan laskunlähetys-, reskontra- ja perimisprosesseja lokakuun 2019 alusta lähtien. Muutoksella tehostettiin toimintaa hyödyntämällä nykyaikaisen digitalisaation edut. Muutos paransi koko laskutusprosessin tehokuutta, nopeutta ja joustavuutta. Muutoksen tuloksena saadaan parannettua prosessin seurantaa sekä nopeutettua perintää ja kassavirtaa. Asiakkaalle muutos toi laajennetun palveluajan sekä mahdollisuuden monipuolisempaan digitaaliseen asiointiin.

Lakeuden Etappi on osa arjen kiertotaloutta tuottaen vastuullista jätehuoltoa asiakkaidensa ja ympäristönsä hyväksi!