Lakeuden Etappi

Strategiatyö

Etapissa käyttöönotetut sisäisen viestinnän ja palautteiden uudet Teams-pohjaiset työkalut olivat valmentaneet henkilöstölle hyvät perusvalmiudet siirtyä etätyöskentelyyn.

Perustietoa yhtiöstä

Lakeuden Etapin tärkeimmät tunnusluvut, omistajat ja hallituksen kokoonpano vuonna 2020.

Kehityshankkeet

Seinäjoen uuden kierrätysaseman rakentaminen pääsi vauhtiin, vaikka korona viivästytti aloitusta suunnitellusta.

Johtaminen ja hallinto

Auditoinnit ja johdonkatselmus toteutettiin suunnitellulla tavalla, vaikka poikkeusolot siirsivätkin määräaikaisauditoinnin aikataulua.

Käsittely ja hyödyntäminen

Käsittely ja hyödyntäminen – kuonakenttä

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen vastaanotettiin vuonna 2020 yhteensä 160 520 tonnia. Vastaanotetusta jätteestä pystyttiin ohjaamaan hyötykäyttöön 98,2 prosenttia. Kaikesta vastaanotetusta jätteestä 64,5 prosenttia saatiin ohjattua kierrätykseen. Kokonaismäärästä yhdyskuntajätteen osuus oli 67 544 tonnia. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 45,6 prosenttia.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos

Vuoden käyttökokemus biojätteen esikäsittelylaitteistosta osoittautui positiiviseksi. Uudella käsittelylaitteistolla biojätteen erottelukyky parantui 20 %. Säästö savutettiin sähkön- ja vedenkulutuksessa, polttoöljyn kulutuksessa ja kunnossapitotöissä.

Keräys ja kuljetus

Käsittely ja hyödyntäminen – jätteen vastaanotto

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrä lisääntyi 1198 kiinteistöllä vuoden aikana, ollen vuoden lopussa 36 053 kiinteistöä.

Palvelutoiminta

Palvelutoiminta -Muovipakkaukset jäteasemalla

Palvelut saatiin pidettyä normaalisti toiminnassa turvajärjestelyillä koronasta huolimatta, lukuun ottamatta isojen esineiden noutopalvelua. Jäteasemien kävijämäärät nousivat merkittävästi, kun ihmisillä oli enemmän aikaa siivota ja remontoida.

 

Sosiaalinen vastuu

Henkilökunta

Vuosi 2020 oli myös työhyvinvointiryhmälle poikkeuksellinen, kun suurempia tilaisuuksia ei voitu pitää ja siirryttiin pääosin etätöihin. Tyhy-ryhmän täytyi keksiä uusia ratkaisuja etätyöarkeen.

Viestintä

Vuosi 2020 oli julkaisujen uudistamisen ja kehittämisen vuosi yhtiön viestinnässä. Uudet saavutettavat verkkosivut julkaistiin maaliskuussa entistä palvelevampana ja nykyaikaisena kokonaisuutena. Merkittävimpiä teemoja oli muovipakkausten keräyksen käynnistyminen ja Korjaa.se -verkkopalvelu.

Vuorovaikutus

Jäteasemien perinteisiä tempauspäiviä ei voitu vuonna 2020 järjestää johtuen koronarajoituksista. Jäteneuvontaa ja ympäristökasvatusta tarjottiin etäneuvontana verkossa.

Viranomaistoiminta - Lakeuden jätelautakunta