Seinäjoen kierrätysasema 2020 – siirtyi vuodelle 2021

Seinäjoen uuden kierrätysaseman rakentaminen pääsi vauhtiin, vaikka korona viivästytti aloitusta suunnitellusta. Vuoden 2020 aikana tehtiin maarakennustyöt lähes valmiiksi sekä asfaltoinnit lukuun ottamatta rakennusten lähialuetta. Istutukset ja osa viimeistelytöistä jäi vuodelle 2021. Toimistorakennuksen ja vaarallisen jätteen rakennuksen rakentaminen aloitettiin. Rakennukset on tarkoitus saada valmiiksi huhtikuussa 2021. Asiointikatoksen runko- ja kattorakenteiden suunnittelu saatiin valmiiksi ja rungon valmistus aloitettiin. Runko ja kattorakenteet asiakaskatokseen saatanee valmiiksi toukokuulla 2021.

Teknisten ratkaisujen ja sovelluksen suunnittelu jatkui. Kierrätysasema on määrä saada valmiiksi ja palvelemaan asiakkaita kesäkuussa 2021. Asema tulee palvelemaan asiakkaita palveluaikana ja itsepalveluperiaatteella ympäri vuorokauden.

Rakentamisessa käytetään kierrätysmateriaaleja, ja muiden materiaalien kestävyys ja kierrätettävyys on huomioitu. Alueella käytetään maalämpöä, aurinkosähköä ja myös sadevesiä hyödynnetään.

KEHITYSHANKKEET MaterialPort – Vaaka 2020

MaterialPort tuotantovalmiiksi

MaterialPort -punnitus- ja varastonhallintajärjestelmän kehittämistä jatkettiin suunnitelman mukaan. Ohjelman käyttöönotto Etapissa aloitettiin lokakuussa omien tietojen syöttämisellä. Marraskuussa tietoja alkoivat syöttämään asiakaskäyttäjät ja marras-joulukuu valmisteltiin käyttöönottoa. Ohjelma otettiin tuotantokäyttöön 1.1.2021.

Järjestelmän toteutus on Lakeuden Etapin, Lounais-Suomen Jätehuollon, Pirkanmaan Jätehuollon, Rosk’n Rollin ja Vestian yhteishanke. Järjestelmän toteuttajana toimii Elenium Oy. Toteuttaminen alkoi vuoden 2019 alussa.

Ranua Oonan kädessä 2020

LARA -laatujärjestelmä ja Laatulannoite

Etappi oli mukana valtakunnallisessa kierrätyslannoitteiden kehityshankkeessa, jolla rakennettiin kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitteille. Orgaanisten lannoitteiden LARA-laatujärjestelmä valmistui ja maaliskuussa 2020 Ranu -maanparannusrae sai Laaturavinne -merkin ensimmäisten joukossa. https://www.laatulannoite.fi/

Aurinkovoimaa

Uusiutuvan energian sopimus

Lakeuden Etappi Oy teki sopimuksen sähkön toimituksesta Vaasan Sähkö Oy:n kanssa 1.1.2021 alkaen. Sopimuksen mukaan sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa. Sopimus kattaa jätehuoltokeskuksen, biokaasulaitoksen ja jäteasemat.

Voikukka

Energiatehokkuussopimus

Vuonna 2020 Etappi oli jo neljättä, mutta myös viimeistä vuotta mukana energiatehokkuussopimuksessa. Energiatehokkuussopimukseen liittyneet yhtiöt pyrkivät vähentämään 7,5 prosenttia energiankulutustaan vuoteen 2025 mennessä. Sopimuksen myötä yhtiö on sitoutunut energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja siitä raportoimiseen vuosittain. Energiatehokkuustoimintaa koordinoi Motiva. Vaikka Etappi irtautui sopimuksesta vuoden 2020 lopussa, työryhmää ei ole lakkautettu, vaan Etapissa jatketaan energiatehokkuuden parantamista ja energian säästämistä jatkossakin.

eRoves -hanke

Vuoden 2020 aikana eRoves -hankkeessa keskityttiin Roveksen alueelle soveltuvien uusiutuvan energian tuotantotekniikoiden sekä muun muassa jakelu- ja varastointitekniikoiden jatkotutkimukseen sekä laadittiin hankkeen loppuraportti.

Hankkeessa tehtyjen tutkimusten mukaan alueelle parhaiten soveltuvia uusiutuvan energian tuotantomuotoja ovat aurinkosähkö ja pientuulivoima sekä maalämpö. Energiaa alueella voidaan varastoida esimerkiksi lämpövaraajien sekä akkuvaraajien avulla.

Teknisesti energiaomavaraisen yritysyhteisön perustaminen on jo nyt mahdollista, mutta sähkönsiirtoon liittyvä lainsäädäntö vaikeuttaa taloudellisesti kannattavaa toteutusta. eRoves -hanke päättyi toukokuussa 2020 ja lisää hankkeesta ja sen tuloksista voi lukea hankkeesta laaditusta laajasta loppuraportista. Tiedote hankkeesta ja loppuraportti löytyvät Etapin internetsivuilta.