Pekka Kontio, toimitusjohtaja

Vuosi 2020 voidaan nimetä Koronan ja jätelain vuodeksi. Maaliskuussa pandemia valtasi Suomen ja veti kaiken huomion osakseen. Toiminta, ohjaus ja ohjeistus tilanteessa, joka oli kaikille uusi, vaati suurta huomiota. Etapin operatiiviset toiminnat saatiin pidettyä kaikissa olosuhteissa käynnissä normaalissa laajuudessa. Koko henkilöstön ja yhteistyökumppanien vastuullinen sekä joustava asennoituminen tilanteeseen tuotti hienon lopputuloksen ja hyvän palvelukokemuksen.

Pandemian seurauksena asiakaskunnan käyttäytyminen muuttui. Jätettä syntyi kotitalouksissa enemmän ja vastaavasti palvelukiinteistöissä vähemmän. Erityisesti kotitalouksien asiointikerrat jäteasemilla kasvoivat voimakkaasti vuoden aikana. Jäteasemilla kirjattiin 124 877 asiointia, missä oli 14,9 prosenttia kasvua edellisvuoteen.

Vuoden 2019 alussa käynnistetty jätelain muutos ei valmistunut vuoden 2020 aikana. Edelleen tätä kirjoitettaessa maaliskuun 2021 alussa on hallituksen esitys jätelain muuttamisesta antamatta eduskunnalle. Esitystä odotetaan vielä kevään aikana.

Erilliskeräys laajeni, astiapalvelu käynnistyi

Vuoden 2020 alussa käynnistyi muovipakkausten kiinteistökohtainen keräys Seinäjoen, Lapuan, Kanta-Kurikan ja Ilmajoen keskustaajamissa. Keräyksen piirissä on kiinteistöt, joissa on vähintään 20 huoneistoa. Keräyskiinteistöjä oli mukana aloituksessa noin 420. Kartonkipakkausten erilliskeräystä laajennettiin koskemaan vähintään kymmenen asunnon kiinteistöjä.

Etapin toimialueella käynnistettiin vuoden alusta uutena myös astiapalvelu. Palveluun sisältyvät kotitalouskiinteistöjen jäteastiat, jotka ovat konekuormattavia. Etappi toimittaa jäteastiat asiakkaiden kiinteistöille ilman erillistä maksua. Astian ja sen elinkaaren aikaiset huollot sisällytetään kuljetuskustannuksiin. Toimella varmistetaan keräilyastioiden oikea laatu, riittävä huolto ja työturvallisuus.

Yhtiön uusi verkkosivusto julkaistiin maaliskuussa. Sivusto uudistettiin nykyaikaiseksi, monipuolisesti palvelevaksi ja saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi kokonaisuudeksi.

Liiketoiminnoissa Etappi vetäytyi jätteenpolton kuonankäsittelystä. Etappi on vuodesta 2012 lähtien vastannut Westenergyn pohjakuonan käsittelystä ja sen kehittämisestä. Kehitystyö saatiin päätökseen, kun käsitelty pohjakuona hyväksyttiin MARA-kelpoiseksi uusioraaka-aineeksi, ja samaan aikaan alalle on syntynyt useampia kaupallisia palvelun tarjoajia.

Olemme toimineet haastavissa olosuhteissa ja pystyneet turvaamaan keskeytymättömän jätehuollon toiminnan koronakriisissä.

Investointeja kehittämiseen ja palvelutasoon

Vuoden 2020 aikana investointeja tehtiin 666 377 eurolla. Merkittävimpiä investointeja olivat materiaalinhallinnan ohjelmistoprojekti Vaaka-varastoprojekti 107 286 euron investoinnilla, jätepuristimet sekä keräys- ja käsittelylaitteet, joihin investoitiin 224 632 euroa. Lisäksi keskeneräisiä investointeja on yhteensä 3 711 602 euroa, jotka liittyvät palvelutason ja lajittelumahdollisuuksien parantamiseen. Keskeneräiset investoinnit aktivoituvat vuoden 2021 aikana.

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 21,4 miljoonaa euroa (22,8 miljoonaa vuonna 2019), jossa laskua on 6,2 prosenttia. Tilikauden tulos on 2 203 397,67 euroa (3 041 059,43 euroa vuonna 2019).

Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 162 882 tonnia vuonna 2020 (144 503 tonnia vuonna 2019). Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste oli 98,2 ja kierrätysaste 64,5 %.

Olemme eläneet vuoden tilanteessa, joka on ollut meille täysin uusi. Meidän sukupolvemme ei ole kokenut aikaisemmin maailmalaajuista pandemiaa tai muuta yhtä laajavaikutteista vastoinkäymistä.  Olemme toimineet haastavissa olosuhteissa ja pystyneet turvaamaan keskeytymättömän jätehuollon toiminnan tässä kriisissä. Toivon ja uskon kuluvan vuoden aikana rokotteiden ja aktiivisten toimien kukistavan pandemian. Edessämme on kuitenkin uusi normaali, jossa ei voi väheksyä jätehuollon merkitystä terveyden ja ympäristönsuojelun osana. Kiertotalous ja kierrätys ovat merkittäviä resurssitehokkuuden parantajia, mutta yhdyskuntajätteitä kierrätettäessä on varmistettava kulkutautien, virusten ja ympäristöä haittaavien elementtien riskitön käsittely.

Haluan kiittää asiakkaitamme, sidosryhmiä ja omaa henkilöstöämme kuluneen erilaisen vuoden aikana tehdystä hyvästä ja vastuullisesta toiminnasta. Tiedän meidän pystyvän tarjoamaan tulevaisuudessakin vastuullista jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi.

Pekka Kontio
toimitusjohtaja