Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 21,4 miljoonaa euroa (22,8 miljoonaa v. 2019), jossa laskua 6,2 prosenttia. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 2 446 108,75 euroa (3 426 241,09 euroa). Tilikauden tulos on 2 203 397,67 euroa (3 041 059,43 euroa).

Kannattavuuden taso on saatu pysymään hyvällä tasolla, mm. hallinto-, palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai jatkuvasti tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja.

Investoinnit

Vuoden 2020 aikana investointeja tehtiin 666 377 eurolla. Merkittävimpiä investointeja olivat materiaalihallinnan ohjelmistoprojekti ”Vaaka-varastoprojekti” 107 286 €, jätepuristimet sekä keräys- ja käsittelylaitteet 224 632 euroa. Lisäksi keskeneräisissä investoinneissa on Seinäjoen uuden kierrätysaseman investointeja 3,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit on rahoitettu aikaisempina vuosina kerätyillä omilla pääomilla sekä kuntien takaamilla lainoilla, joiden takaisinmaksu rahoitetaan investointien poistoaikana perittävillä asiakasmaksuilla. Lisälainoja investointeihin ei ole nostettu ja lainojen lyhennykset on hoidettu laaditun lyhennysohjelman mukaisesti.

Jätemaksut

Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja. Etapin kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Toimintaa ei tueta verovaroin, vaan lakisääteinen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen.

Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että Etappi noudattaa kuntien yhteisen jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa jäsenkunnissa jätemaksut ovat samansuuruiset. Etappi tarjoaa lakisääteisen jätehuollon palveluja, joita ovat jätteen käsittely ja kuljetus, asukastiedotus ja -neuvonta. Lakisääteisen toiminnan lisäksi tarjotaan myös monipuolisia käsittelypalveluja, koulutusta ja konsultointia eri toimijoille.

Tyhjennysmaksujen käyttö

Ekomaksujen käyttö

Jätehuollon kustannusten vertailtavuus

Etapin jätemaksuihin tehtiin vain kaksi muutosta vuoden aikana. Muovipakkausten keräysastialle tuli hinnastoon tyhjennyshinta ja lajiteltavan jätteen vastaanottohintaa korotettiin 23 prosenttia vastaamaan kohonneita käsittelykustannuksia. Yleiset alan kustannuksia mittaavat indeksit muuttuivat vuoden 2020 aikana, ansiotasoindeksi +1,8 %-yksikköä. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi -1,3 prosenttia. Kustannusten muutokset voitiin kompensoida toiminnan tehokkuuden parantamisella.

Etapin toiminnan taloudelliset vaikutukset

Jätehuollon taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta Etapin rooli jätehuollossa on keskeinen. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, hyödyntämisessä, kuljetuksissa sekä energiana hyödyntämisessä.

Tärkeimmät tunnusluvut

202020192018
Kokonaisliikevaihto, €/toimialueen asukas163174170
Henkilöstökulut, %:a liikevaihdosta11,912,110,5
Jäteveron osuus, %:a liikevaihdosta0,70,20,7
Liiketulos, %:a liikevaihdosta11,614,215
Nettotulos, %:a liikevaihdosta10,313,314
Sijoitetun pääoman tuotto, %9,013,413,8
Omavaraisuusaste, %73,471,268,0
Investoinnit, milj. euroa0,72,00,6
Taseen loppusumma, milj. euroa33,131,529,0