Biokaasulaitoksen vastaanotto ja tuotanto

  1. Vastaanotettu biojäte 4 282 tonnia
  2. Vastaanotettu puhdistamoliete 24 214 tonnia
  3. Vastaanotettu lietepohjaiset teollisuuden lietteet 2 582 tonnia
  4. Tuotettu maanparannusraetta 3 890 tonnia

Biokaasulaitoksen toiminta

Vuonna 2020 biokaasulaitoksen toiminta pysyi tasaisena koko vuoden. Laitoksen kuluminen aiheutti ison seisokin termisessä kuivurissa. Kuivurin höyrykiekko kului puhki, mikä aiheutti pitkän katkoksen tuotannossa.
Vuoden käyttökokemus biojätteen esikäsittelylaitteistosta osoittautui positiiviseksi. Uudella käsittelylaitteistolla biojätteen erottelukyky parantui 20 %. Säästö savutettiin sähkön- ja vedenkulutuksessa, polttoöljyn kulutuksessa ja kunnossapitotöissä. Laitteiston avulla vastaanottokapasiteetti kasvoi ja vuokrakalusto voitiin irtisanoa. Myös uusia biojätejakeita on mahdollista ottaa vastaan. Myös työturvallisuus ja työhyvinvointi parantuivat uuden laitteiston myötä.

Biokaasulaitoksen esikäsittely vaaka

Jätevesi

Jäteveden puhdistus Demon-bakteerilla on toiminut odotetulla tavalla. Puhdistuksen reduktio typen osalta oli 98 %. Demon-bakteerin separointi jatkui edellisen vuoden tapaan.

Ranu-maanparannusrae

Ranu-maanparannusrakeelle saatiin alkuvuodesta laatulannoitesertifikaatti. Lisätietoa sertifikaatista osoitteessa https://www.laatulannoite.fi/

 

Kehityshankkeet Ranusäkki