Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma

Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma20202019
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
Liikevaihto21 389 94321 389 94322 812 07922 812 079
Liiketoiminnan muut tuotot815 484815 484982 622761 640
Materiaalit ja palvelut-11 860 146-11 860 146-12 264 576-12 264 576
Henkilöstökulut-2 554 986-2 554 986-2 769 076-2 769 076
Poistot ja arvonalentumiset-1 556 587-1 556 587-1 668 965-1 668 965
Liiketoiminnan muut kulut- 3 750 764-3 750 764- 3 641 611-3 641 611
Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta)-33 050--282 301-
Liikevoitto2 449 8922 482 9433 168 1723 229 491
Rahoitustuotot ja -kulut-36 834-36 834-48 937196 750
Voitto (ennen tilinp. siirtoja ja veroja)2 413 0582 446 1093 119 2353 426 241
Tilinpäätössiirrot-312 026-320 367
Tuloverot-492 332-554 737-641 476-705 549
Vähemmistöosuudet
Tilikauden tulos1 920 7262 203 3982 477 7593 041 059

Lakeuden Etappi Oy:n tase

Lakeuden Etappi Oy:n tase20202019
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
V a s t a a v a a
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet121 446121 44644 93444 934
Aineelliset hyödykkeet13 928 82113 928 82112 207 91512 207 915
Sijoitukset13 576 85712 560 24413 543 28012 530 744
Pysyvät vastaavat yhteensä27 627 12426 610 51225 796 12924 783 593
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset416 034416 034358 948358 948
Lyhytaikaiset saamiset2 578 5822 578 5822 332 8412 332 841
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset3 521 6023 516 8274 043 5094 038 734
Vaihtuvat vastaavat yhteensä6 516 2186 511 4436 735 2986 730 523
Vastaavaa yhteensä34 143 34433 121 95532 531 42731 514 116
V a s t a t t a v a a
Oma pääoma
Osakepääoma901 487901 487901 487901 487
Muut rahastot-286 06860 137-323 19560 137
Edellisten tilikausien voitto22 539 84319 824 30720 062 08316 783 247
Tilikauden voitto1 920 7262 203 3972 477 7603 041 059
Oma pääoma yhteensä25 075 98922 989 32823 118 13520 785 930
Vähemmistöosuus1 193-1 193-
Tilinpäätössiirtojen kertymä-1 333 082 -1 645 109
Pakolliset varaukset1 524 6711 524 6711 422 0681 422 068
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 4 016 6163 750 0004 679 0224 350 000
Lyhytaikainen 3 524 8733 524 8733 311 0093 311 009
Vieras pääoma yhteensä7 541 4897 274 8737 990 0317 661 009
Vastattavaa yhteensä34 143 34433 121 95532 531 42731 514 116

Poistoajat

Arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.

Poistoajat20202019
Aineettomat oikeudet3 - 5 vuotta3 - 5 vuotta
Koneet ja laitteet5 - 7 vuotta5 - 7 vuotta
Prosessilaitteet, biokaasulaitos15 vuotta15 vuotta
Vaakarakenteet10 vuotta10 vuotta
Jäteasemat ja ekopisteet10 vuotta10 vuotta
Tuotantorakennukset15 vuotta15 vuotta
Tuotantorakennukset, biokaasulaitos20 vuotta20 vuotta
Toimistorakennus20 vuotta20 vuotta
Loppusijoituskentättäyttöastetäyttöaste
Loppusijoituskenttä, muuttunut käyttötarve10 vuotta10 vuotta
Käsittelykentät ja altaat10 - 15 vuotta10 - 15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet10 - 15 vuotta10 - 15 vuotta

Omistajat

Lakeuden Etappi Oy:n omistajat 31.12.2020

OsakasOsake-lkmOmistus-%
Alavuden kaupunki5210,57 %
Ilmajoen kunta489,76 %
Kihniön kunta40,81 %
Kuortaneen kunta204,07 %
Kurikan kaupunki8417,07 %
Lapuan kaupunki5611,38 %
Seinäjoen kaupunki19639,84 %
Ähtärin kaupunki326,50 %
Yhteensä492100,00 %

Liikevaihto

Nettoinvestoinnit

Poistot, % liikevaihdosta

Oma pääoma

Omavaraisuusaste

Liikevaihto / henkilö, 1000 €

Henkilöstökulut, % liikevaihdosta

Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Tulot 2020

 

Tulos 2020

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset