Tiedotus ja jäteneuvonta – monikanavaisuutta ja digitalisaatiota vahvistettiin

Lakeuden Etapin viestintä hoitaa toimialueen jätehuollon lakisääteistä tiedotusta ja jäteneuvontaa sekä yhtiön strategian mukaista viestintää. Viestintää tehdään omilla tiedotuskanavilla ja mediayhteistyöllä.

Strategian mukainen monikanavainen viestintä sai uuden vaikuttamiskanavan, kun vuoden 2019 syksyllä käynnistettiin yhteistyö Sanoma Media Finlandin kanssa, joka osti Kevyt Kanava Oy:n alueelliset radiokanavat. Yhteistyön tuloksena päätettiin tiedotusohjelma Etappi-radion sisältöjen jakamisesta podcasteina Sanoma Median suoratoistopalvelu Suplassa.

Näin pystyttäisiin tarjoamaan yhä tehokkaammin tietoa ja neuvontaa myös äänitiedostoina, kun sisällöt ovat saavutettavissa myös valtakunnallisesti tunnetussa palvelussa. Radiovaikuttaminen täydentää muuta tiedotusta vaikuttamalla mielikuviin ja tavoittamalla niitä asiakkaita, jotka eivät itse aktiiviesti etsi tietoa ja joita ei tavoiteta muilla viestinnän kanavilla.

Uuden yhteistyön myötä myös ohjelman formaattia suorana lähetyksenä ryhdyttiin kehittämään vuoden lopulla. Supla-yhteistyö käynnistyi vuoden 2020 helmikuussa.

Etappi-aviisista uusi digilehti, nettisivuston uudistustyö käynnistyi

Tiedotuslehti Etappi-aviisi jaettiin tabloidina kaikkiin talouksiin vuoden aikana kaksi kertaa. Etappi-aviisin verkkoversio julkaistiin syksyllä uutena ja nykyaikaisena WordPress -pohjaisena digilehtenä.

Yhtiön nettisivujen uudistustyö käynnistettiin. Sivuston toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen tuloksena Morgan Digital Vaasasta.

Tavoitteena oli tuottaa saavutettavuusdirektiivin mukaiset, palvelevat, visuaalisesti tyylikkäät ja selkeät sivut. Nettisivut toimivat yhtiön tiedotuksen ja jäteneuvonnan monipuolisena pääkanavana, tietopankkina ja alustana.
Sivuston tuottaminen saatiin vuoden aikana loppusuoralle, ja julkaisu toteutettiin vuoden 2020 maaliskuussa.

Jäteneuvonta - ympäristökasvatus

Nukketeatteri Etappi-päivässä

Jäteasemakierrokset kiinnostivat

Pääteemana jäteneuvonnassa vuoden aikana oli vaaralliset jätteet.
Yhteensä vuonna 2019 oli 142 neuvontatapahtumaa tai -tilaisuutta, joissa kohdattiin yhteensä 5 878 asiakasta. Päiväkodeissa ja peruskouluissa jäteneuvontaa toteutettiin yhteensä 186 tuntia tavoittaen 4 530 lasta, mikä on melkein 600 oppilasta enemmän edellisvuoteen verrattuna.
Jätehuoltokeskuksessa kävi vuoden aikana 14 vierasryhmää, joista suurinosa oli koulutuskeskus Sedusta. Vierailijaryhmien joukossa oli myös asukkaita ja erilaisia harrasteryhmiä. Jäteasemien vierailumäärät nousivat vuoden aikana, jolloin 28 vierasryhmää tutustui jäteasemiin. Vuonna 2018 jäteasemilla vieraili kahdeksan ryhmää.

IMG_0304

Kummikoulu ja yrityskylä

Etapin kummikouluna vielä kevätlukukauden toimi Ritamäen koulu Lapualta. Uudeksi kummikouluksi lukuvuodelle 2019-2020 valittiin Törnävän koulu Seinäjoelta.
Kummikoulutoiminnalla edistetään koulun oppilaiden ja henkilökunnan jätehuolto- ja ympäristötietoutta. Kummikoulussa vietettiin esimerkiksi jätteen vähentämisen ja vaarallisten jätteiden teemaviikkoja sekä käytiin tutustumassa Westenergyn jätevoimalaan.
Jäteneuvonta oli jo kuudetta vuotta mukana peruskoulun kuudesluokkalaisille
suunnatussa Yrityskylä-oppimisympäristössä Vaasassa.

Kierrätyssankarit WE Eetun kanssa

Koululaiskampanjat

Keväällä alakoululaisille järjestettiin jo kolmatta kertaa nelosluokkalaisten Kierrätyssankarit -kampanja. Kampanjaan osallistui 20 luokkaa ja 383 oppilasta. Osallistuneiden kesken arvottiin luokkaretki jätevoimalaan, jonka voitti Lapuan Keskuskoulun 4A.
Syksyllä järjestettiin oma kampanja myös yläkoululaisille. Vaarallisen jätteen kilpailussa osallistujat tekivät tehtäviä ja kilpailutyön. Kilpailuun osallistui 10 luokkaa. Kilpailun voittajaksi valittiin parhaan kilpailutyön tehnyt luokka, joka oli tällä kertaa Ilmajoen Jaakko Ilkan koulun 8D-luokka.

Digitaalinen opetusmateriaali

Digitaalinen oppimiskokonaisuus yläkoulujen ympäristökasvatuksen tueksi

Vuoden aikana Etappi käsikirjoitti ja tuotti yläkoulujen digitaalisen oppimiskokonaisuuden, Kohti kestävää tulevaisuutta, jota testattiin pilottina Jalasjärven yläasteella ja Seinäjoen Lyseossa. Piloteista saadun palautteen mukaan materiaalia vielä kehitettiin, ja saatiin valmiiksi vuoden 2020 alussa. Oppimiskokonaisuus on tuotettu yhteistyössä Otavan Oppimisen palveluiden kanssa.

Sidosryhmäviestintää ja videoita

Yhtiön sidosryhmäviestintänä tuotettiin Etappi-info -uutiskirjeitä omistajille ja kuntapäättäjille, taloyhtiöiden isännöitsijöille ja kouluille.

Videotuotantona toteutettiin videot Ähtäri Zoon ympäristövastuullisesta toiminnasta, Nujerra ruokahukka -opetusvideo kouluille ja Seinäjoen kaupunginteatterin näyttelijän, Liisu Aurasmaan, jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä. Myös toimitusjohtajan vuosikatsaus 2018 toteutettiin videoversiona alkuvuodesta 2019.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median kanavissa Twitterissä ja jäteneuvonnan Facebookissa julkaistiin somestrategian mukaisesti vähintään kaksi julkaisua viikossa, useimmiten määrä ylitettiinkin. Tavoitteena on viestiä yhtiön julkaisuista, kehittämisestä, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Lisäksi tuotetaan lajittelu- ja kierrätysvinkkejä, jotka ovat sosiaalisen median trendiin kuuluvia ja suosittuja teemoja.

Vuoden aikana 400:n seuraajan raja Twitterissä meni rikki ja Facebookissakin seuraajamäärät ovat nousseet tasaisesti ollen vuoden lopussa noin 350.

Sosiaalisesta mediasta on tullut muutaman vuoden aikana myös tehokas markkinoinnin väylä. Esimerkiksi syksyn Etappi-aviisin digilehden lukijamäärät nousivat yli kolminkertaisesti edellisvuoteen verrattuna some-markkinoinnin avulla. Somemarkkinointia käytettiin myös muiden omien julkaisujen ja OmaEtappi -verkkopalvelun tunnetuksi tekemiseen.

Muita isompia toistuvia teemoja somekanavilla vuoden aikana oli vaarallinen jäte, jäteasematapahtumat, muovin elinkaarianalyysi ja loppuvuodesta muovipakkausten keräyksen käynnistyminen, kausiteemat ja yhtiön ajankohtaiset asiat eri vastuualueilta.

Somea varten tehtiin myös lyhyitä puhelimella kuvattuja ja itsetuotettuja videoita, joissa päähenkilöinä esiintyivät itse etappilaiset. Videot olivat suosittuja ja saivat paljon reagointeja asiakkailta. Videoita tehtiin esimerkiksi jäteasematempauksien ennakkomarkkinointiin, Etappi-aviisin ilmestymisestä ja muovipakkausten lajittelusta.