Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma

Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma
2019
2018
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
Liikevaihto22 812 07922 812 07922 100 73622 100 736
Liiketoiminnan muut tuotot982 622761 640661 280661 280
Materiaalit ja palvelut-12 264 576-12 264 576-11 732 974-11 732 974
Henkilöstökulut-2 769 076-2 769 076-2 310 224-2 310 224
Poistot ja arvonalentumiset-1 668 965-1 668 965-1 986 507-1 986 507
Liiketoiminnan muut kulut- 3 641 611-3 641 611-3 410 821-3 410 821
Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta)-282 301--647 6720
Liikevoitto3 168 1723 229 4912 673 8183 321 490
Rahoitustuotot ja -kulut-48 937196 750-67 892-67 892
Voitto (ennen tilinp. siirtoja ja veroja)3 119 2353 426 2412 605 9263 253 598
Tilinpäätössiirrot-320 3670615 784
Tuloverot-641 476-705 549-654 794-777 950
Vähemmistöosuudet -0
Tilikauden tulos2 477 7593 041 0591 951 1323 091 432

Lakeuden Etappi Oy:n tase

Lakeuden Etappi Oy:n tase20192018
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
V a s t a a v a a
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet44 93444 93468 06368 063
Aineelliset hyödykkeet12 207 91512 207 91511 901 62011 901 620
Sijoitukset13 543 28012 530 74410 623 21210 167 606
Pysyvät vastaavat yhteensä25 796 12924 783 59322 592 89522 137 289
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset358 948358 948386 245386 245
Lyhytaikaiset saamiset2 332 8412 332 8413 335 1983 335 198
Rahoitusarvopaperit00
Rahat ja pankkisaamiset4 043 5094 038 7343 116 5513 111 776
Vaihtuvat vastaavat yhteensä6 735 2986 730 5236 837 9946 833 219
Vastaavaa yhteensä32 531 42731 514 11629 430 88828 970 508
V a s t a t t a v a a
Oma pääoma
Osakepääoma901 487901 487901 487901 487
Muut rahastot-323 19560 137-413 93160 137
Edellisten tilikausien voitto20 062 08316 783 24717 337 75113 691 815
Tilikauden voitto2 477 7603 041 0591 951 1323 091 432
Oma pääoma yhteensä23 118 13520 785 93019 776 43917 744 871
Vähemmistöosuus1 193-1 1930
Tilinpäätössiirtojen kertymä-1645109 01 965 476
Pakolliset varaukset1 422 0681 422 0681 392 2271 392 227
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 4 679 0224 350 0005 343 0954 950 000
Lyhytaikainen 3 311 0093 311 0092 917 9342 917 934
Vieras pääoma yhteensä7 990 0317 661 0098 261 0297 867 934
Vastattavaa yhteensä32 531 42731 514 11629 430 88828 970 508

Poistoajat

Poistoajat20192018
Aineettomat oikeudet3 - 5 vuotta3 - 5 vuotta
Koneet ja laitteet5 - 7 vuotta5 - 7 vuotta
Prosessilaitteet, biokaasulaitos15 vuotta15 vuotta
Vaakarakenteet10 vuotta10 vuotta
Jäteasemat ja ekopisteet10 vuotta10 vuotta
Tuotantorakennukset15 vuotta15 vuotta
Tuotantorakennukset, biokaasulaitos20 vuotta20 vuotta
Toimistorakennus20 vuotta20 vuotta
Loppusijoituskentättäyttöastetäyttöaste
Loppusijoituskenttä, muuttunut käyttötarve10 vuotta10 vuotta
Käsittelykentät ja altaat10 - 15 vuotta10 - 15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet10 - 15 vuotta10 - 15 vuotta

Liikevaihto

Nettoinvestoinnit

Poistot, % liikevaihdosta

Oma pääoma

Omavaraisuusaste

Liikevaihto / henkilö, 1000 €

Henkilöstökulut, % liikevaihdosta

Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Tyhjennysmaksujen käyttö

Ekomaksujen käyttö

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset