Lakeuden Etappi

Strategiatyö

Strategian toteutus eteni hyvin.

Perustietoa yhtiöstä

Lakeuden Etapin tunnusluvut vuonna 2019.

Kehityshankkeet

Yhtiöllä oli käynnissä useita kehityshankkeita.

Johtaminen, hallinto

Auditointisuunnitelman mukaisesti määräaikaisauditointi toteutettiin huhtikuussa, jossa painopisteenä oli johtaminen, asiakaspalveluprosessi, OmaEtappi.com -verkkopalvelu, HR- ja taloushallinto sekä biokaasulaitos.

Käsittely ja hyödyntäminen

IMG_8166

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen vastaanotettiin vuonna 2019 yhteensä 16 286 jätekuormaa. Edellisenä vuonna vastaanotettu määrä oli 18 277 jätekuormaa. Vastaanotetusta jätteestä pystyttiin ohjaamaan hyötykäyttöön 99 prosenttia, kun edellisvuonna prosentti oli 97,3.

Käsittely ja hyödyntäminen_Biokaasulaitos_iso

Biokaasulaitos

Vuosi 2019 biokaasulaitoksen toiminta pysyi edellisten vuosien tapaan stabiilina. Laitokselle suunniteltiin ja toteutettiin laitoksen historian isoin seisakki. Suurin yksittäinen projekti oli biojätteen esikäsittelyn uudistus. Uusi käsittelylaitteisto otettiin käyttöön joulukuussa.

Keräys ja kuljetus

_82I9673

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrä lisääntyi 1407 kiinteistöllä vuoden aikana, ollen vuoden lopussa 34 855 kiinteistöä.  Lakeuden Etapin toimialueella ekomaksua maksavia asiakkaita vuonna 2019 oli yhteensä 65747.

Palvelutoiminta

MORGAN piirrostalot

Palvelutoiminta, aluepalvelut ja avainasiakaspalvelut suurasiakkaille.

Sosiaalinen vastuu

Henkilökunta

Lakeuden Etapissa työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien tapahtumien toteuttamisesta vastaa työhyvinvointiryhmä, johon kuuluu työntekijäedustaja jokaisesta ryhmästä.

Viestintä

Viestintä hoitaa toimialueen jätehuollon lakisääteistä tiedotusta ja jäteneuvontaa sekä yhtiön strategian mukaista viestintää. Viestintää tehdään omilla tiedotuskanavilla ja mediayhteistyöllä.

Vuorovaikutus

Vuoden aikana yhtiön vuorovaikutustoiminta oli vilkasta. Tässä osiossa kerromme jäteasematempauksista, asiakaskyselyn ja -palautteen keräämisestä ja saadusta palautteesta.

Viranomaistoiminta - Lakeuden jätelautakunta