Hallitus ja johtoryhmä tutustuivat muovin kierrätykseen Wienissä kesällä 2019.

Tilikausi 1.1. – 31.12.2019

Lakeuden Etappi Oy on merkitty kaupparekisteriin 03.07.1997 nimellä Lakeuden Jätekeskus Oy. Nimi muutettiin Lakeuden Etappi Oy:ksi 01.09.2004. Samalla yhtiön kotipaikka muuttui Ilmajoelle. Yhtiön Y-tunnus on 1087873-0. Yhtiön omistaa nykyisin kahdeksan kuntaa; Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri.

Lakeuden Etappi Oy:n tehtäviin kuuluu jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiön ensisijaisena toiminta-alueena ovat omistajakunnat.

Yhtiöllä on Ilmajoella jätteenkäsittelykeskus, jossa sijaitsee mm. jätteiden vastaanotto, käsittelyyn liittyvät laitokset, loppusijoitukseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvät kentät sekä hallintorakennus. Yhtiöllä on omistukset tytäryhtiö Botnia Energia Oy:ssä (75%), sekä osakkuusyhtiöt Westenergy Oy:ssä (26,4%) ja Encore Aluepalvelut Oy:ssä (24,5%)

Osakaskuntiin on rakennettu jäteasemat, jotka ovat miehitettyjä, ja joissa vastaanotetaan veloituksetta asukkaiden hyöty- ja vaaralliset jätteet. Jäteasemia on yhteensä 11 kpl. Lisäksi kunnissa sijaitsee ns. ekopisteitä, jotka on toteutettu yhdessä Ringin kanssa ja ovat miehittämättömiä. Ekopisteille voi tuoda kaikille paperia, metallia ja lasia, sekä joillakin Rinki-ekopisteillä myös kartonki- ja muovipakkauksia. Ekopisteitä on toimialueella 147 kpl. Kesäasukkaiden tarpeisiin on aluekeräyspisteitä, joihin kausiasiakkaat voivat tuoda poltettavaa jätettä. Jäteasemien ja ekopisteiden kustannukset katetaan ekomaksulla, joka on asuntokohtainen kiinteä maksu ja peritään jätelaskun yhteydessä.

Tytäryhtiö Botnia Energialla ei ole kuluvana vuotena ollut aktiivista toimintaa. Osakkuusyhtiö Westenergy Oy käyttää ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Westenergy Oy on hyödyntänyt myös Etapin kierrätyskelvottomat jätteet energiaksi. Encore Aluepalvelut Oy puolestaan palvelee Pohjanmaan ja Itä-Suomen alueilla yritysten jätehuoltotarpeissa.

Osakaskuntien alueella toimii jätelautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Lautakunta vastaa jätehuollon viranomaistoiminnasta. Jätelautakunnan palveluksessa on kolme henkilöä. Jätelautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Liikevaihto, tulos sekä yhtiön tilan ja tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 22,8 miljoonaa euroa (v. 2018 22,1 miljoonaa euroa), jossa nousua 3,2 %. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 3 426 241,09 euroa (3 253 598,96 euroa). Tilikauden tulos on 3 04 059,43 euroa (3 091 432,30 euroa). Konsernituloslaskelmassa liiketulokseen sisältyy n. -0,3 miljoonan euron osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ja osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoittoa 0,2 miljoonaa euroa.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään edelleen hyvällä tasolla, mm. hallinto-, palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Merkittävä erä liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa tulee siitä, että viiden eri jäteyhtiön Westenergy Oy:lle toimitettavien jätteiden kuljetukset on organisoitu hoidettavaksi Etapin toimesta ja läpilaskutus kuljetuksista on mukana Etapin kirjanpidossa.

Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 144 503 tonnia vuonna 2019 (143 978 tonnia vuonna 2018). Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste oli 99,0 % ja kierrätysaste 65,9 % vuonna 2019.

Jätevoimalasta Etapille jatkojalostukseen tulevaa pohjakuonaa tuotiin yhteensä 30 802 tn.

Hyödyntämisaste - kaikki jätteet

Vastaanotettu kaikki2018
2019
Hyödyntäminen29,8 %47 76033,1 %
Kierrätys 67,8 %95 25865,9 %
Muu käsittely 0,4 %2820,2 %
Loppusijoitus2,0 %1 2030,8 %

Investoinnit

Vuoden 2019 aikana investointeja tehtiin 1 952 131 eurolla. Merkittävimpiä investointeja olivat biokaasulaitoksen esikäsittelylaitteisto 539 729 euroa, jätepuristimet ja kontit jäteasemille 57 600 euroa sekä jätteiden keräysvälineet 46 190 euroa. Lisäksi keskeneräisissä investoinneissa on Seinäjoen uuden jäteaseman rakentamisen suunnittelu- , IT- ja rakennusinvestointeja yhteensä 1 110 580 euroa sekä vaaka-varastoprojektin investointeja 328 596 euroa.

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuoden 2019 maaliskuussa Lakeuden Etappi Oy myi omistamiaan Encore Pohjanmaa Oy:n osakkeista Jätekukko Oy:lle. Etapin omistusosuus yhtiössä laski 49%:sta 24,5%:iin. Kaupan jälkeen Encore Pohjanmaa Oy:n nimi muutettiin Encore Aluepalvelut Oy:ksi. Encore Aluepalvelut osti liiketoimintakaupalla Jätekukko Oy:ltä yritysten jätehuollon liiketoimintoja ja laajensi toimintaansa Itä-Suomen alueelle.

Vuoden 2019 lopussa Westenergy Oy:ssä tehtiin omistusjärjestelyjä. Suoritetun osakeannin myötä Etapin omistusosuus laski yhtiössä 34,6%:sta 26,4 %:iin. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy tuli kuudenneksi omistajaksi yhtiöön. Etapin jätteen toimitusvelvollisuus voimalaan on 42 000 tn jätettä/v ja toimitusoikeus 26,4% vuotuisesta toteutuvasta kapasiteetista.

Vuoden 2019 aikana hinnoittelua muutettiin Lakeuden jätelautakunnan päätöksellä siten, että ekomaksu laajennettiin koskemaan myös vapaa-ajan kiinteistöjä siten, että maksua peritään niiltä 1/3 kotitalouksien ekomaksun määrästä. Muutos astui voimaan 1.3.2019.

Kuljetustoiminnoissa lavakuljetusten uusi urakka alkoi 1.1.2019. Urakoitsijana aloitti Puhtaanapito ja Kuljetus Pahkakangas Ay.

Biokaasulaitoksen vedenpuhdistamon Demon@ bakteerien kasvatuksessa on päästy tuotteen myyntivaiheeseen. Tuotetta toimitettiin viisi IP-kontillista Sveitsiin. Tuotteen myynnistä ja markkinoinnista vastaa Demon@ tuotemerkin omistaja ESSDE GMBH Sveitsistä.

Yhtiön strategian mukaisia toimia otettiin käyttöön. Myyntilaskujen elinkaariprosessia uudistettiin. Ropo Capital Oy palveluntarjoajana siirtyi hoitamaan laskunlähetys-, reskontra- ja perimisprosessejamme lokakuun alusta lähtien. Muutoksella tehostettiin toimintaa hyödyntämällä nykyaikaisen digitalisaation edut. Muutos paransi koko laskutusprosessin tehokuutta, nopeutta ja joustavuutta. Muutoksen tuloksena saadaan parannettua prosessin seurantaa sekä nopeutettua perintää ja kassavirtaa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Vuoden alusta käynnistyi astiapalvelu ja muovipakkausten kiinteistökeräys. Muovipakkausten erilliskeräys käynnistyi Ilmajoen, Kanta-Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen keskustaajamien taloyhtiöissä, joissa on vähintään 20 huoneistoa. Palvelu on tarjolla myös keräysalueen pienemmille kiinteistöille. Jätehuoltosopimukseen kuuluu myös kiinteistön koneellisesti tyhjennettävät jäteastiat. Etappi toimittaa jäteastiat kiinteistöille tai vaihtaa rikkoutuneen astian maksutta ehjään.

Helmikuussa koronavirus-epidemia saavutti Suomen. WHO julisti epidemian pandemiaksi maaliskuussa 2020. Jätehuolto kuuluu kriittisiin toimintoihin, jotka on turvattava myös poikkeusolosuhteissa. Etapin liiketoiminta ei tilanteesta vaarannu, mikäli yhtiön henkilöstö ei sairastu yhtä aikaa. Liiketoiminallinen riski liittyy asiakkaiden maksuvalmiuteen tulevana aikana, jos pandemia jatkuu pitkäaikaisena.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Jätelain muutosten voimaantulo siirtyy todennäköisesti vuodelle 2021. Muutos tuo todennäköisesti mukanaan velvoitteita erilliskeräyksen lisäämiseen. Suunnitelmat muutosten toteuttamiseksi tehdään, kun hallituksen esitys uudeksi jätelaiksi annetaan.

Jätteen välityskaupan laajuus supistuu heinäkuun alusta johtuen omistusosuuden laskusta Westenergy Oy:ssä. Vaikutus liikevaihtoon on vuoden 2021 alusta noin -1milj.€. Kuonan käsittely Etapin toimesta loppuu vuoden aikana ja vaikutus liikevaihtoon vuoden 2021 alusta noin -1,5 Milj.€.

Yhtiön budjetoitu liikevaihto vuodelle 2020 on 19,9 miljoonaa euroa ja investointibudjetti noin 5,3 miljoonaa euroa. Tilikaudelle ennustetaan voittoa 1,0 miljoonaa euroa.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Seinäjoki 2020 hankkeessa toteutetaan Seinäjoen uusi kierrätysasema. Kuluneen vuoden aikana toteutettiin alueen maanrakennustöiden 1. vaihe, asiakasalueen tukimuuri ja käynnistettiin järjestelmien toteutus. Suunnittelua jatkettiin rakennusten ja toimintojen osalta. Asema-alueen oli määrä valmistua alkusyksystä 2020, mutta koronavirus-epidemian aiheuttama poikkeustilanne siirtää valmistumisaikataulua vuoteen 2021.
Biojätteen esikäsittelyn uudistaminen toteutettiin. Vastaanotto ja esikäsittely uusitiin 2019 loka- marraskuussa.

Etapin eRoves-hankkeessa selvitetään uusiutuvaa energiaa hyödyntävän, energiaomavaraisen ja kiertotalouden periaatteiden mukaan toimivan teollisuusalueen toteuttamismahdollisuuksia Seinäjoen Roveksen uudelle teollisuusalueelle. Etapin uusi Seinäjoen jäteasema sijoittuu kyseiselle teollisuusalueelle ja myös jäteaseman energiaratkaisuja ja kytkentärajapintaa koko alueen energiaratkaisuihin selvitetään hankkeen aikana.

Uuden vaakaohjelman kehitysprojekti viiden jäteyhtiön yhteishankintana on edennyt järjestelmän testausvaiheeseen. Käyttöönotto nykyisen ohjelman rinnalla kevät/kesä 2020, varsinainen tuotantokäyttö syksyllä 2020.

RAKE-projekti eli Rakennustietorekisterin tietojen päivittäminen Etapin asiakasrekisteriin aloitettiin syyskuussa 2018 yhteistyössä Lakeuden jätelautakunnan kanssa. Tiedot käydään läpi väestörekisterikeskuksen tietoihin verraten. Projektissa selvitettiin sellaisten kiinteistöjen määrä ja sijainti, joiden jätehuoltoa ei ole järjestetty jätehuoltomääräysten mukaisesti. Projekti valmistui helmikuussa 2020.

Etappi tuotti vuonna 2019 digitaalisen ympäristökasvatusaineiston yläkouluille yhteistyössä Otava Oppimisen palvelujen kanssa. Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen on valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottu ja monialaiseen oppimiseen suunniteltu ympäristökasvatuksen ja jäteneuvonnan projektimateriaali, joka tarjoaa erilaisia teemoja kestävän tulevaisuuden pohdintaan. Materiaali tarjotaan Etapin toimialueen yläkoulujen käyttöön.

Muovipakkausten kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä laadittiin elinkaariselvitys, jonka pohjalta laadittiin suunnitelma kiinteistökohtaisen keräyksen aloittamisesta Etapin toimialueella. Erilliskeräys käynnistettiin neljän isoimman kunnan alueella vuoden 2020 alussa.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan välittömät kustannukset vuonna 2019 olivat 374 450 euroa, joka on liikevaihdosta 1,6 %.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa. Tilikauden voitto 3 041 059,43 euroa siirretään voittovaratilille yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Jätelain uudistustyö on käynnissä ympäristöministeriössä. Työssä ei ole saavutettu riittävää poliittista tahtotilaa, jotta hallituksen esitys olisi voitua antaa. Työn viivästymisen takia jätelain muutokset ja niiden voimaantulo siirtynevät vuodelle 2021.

Jalasjärvi päätti vuonna 2014 liittyä Kurikkaan vuoden 2016 alusta lähtien. Myös Jalasjärvi on ollut Etapin perustajaosakas ja sen omistusosuus Etapista on ollut yhteensä 17,07 % ja liikevaihdon osuus noin 9 %. Jurvan alueen jätehuolto kuuluu Botniarosk Oy:lle. Jätehuollon järjestäminen käsiteltiin Kurikan hallinnossa vuoden 2016 aikana, mutta valitusten takia päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa.

Öljyn hintaan kohdistuvat muutokset vuoden aikana voivat aiheuttaa paineita kuljetuskustannuksiin. Sopimuksissa tämä on huomioitu ja niiden vaikutusta lieventää indeksimuutosten voimaantulon hajautus.

Merkittävin yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvä riski on Westenergy Oy:n laskuttama porttimaksu, jonka suuruus määräytyy laitoksen toiminnan mukaan. Laitoksen toiminnan mahdolliset ongelmat näkyvät kohonneina kustannuksina porttimaksuissa.

Biokaasulaitoksen biologisten prosessien toiminnan varmistaminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Biologisten prosessien toipuminen häiriötilanteista on aina kestoltaan pitkäaikaista ja vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin.

Tietoa yhtiön johdosta, tilintarkastajista ja organisaatiosta

Yhtiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2019 valittiin hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

Varsinainen jäsenVarajäsenOmistaja, jota edustaa
Lasse AnttilaTimo MyllymäkiAlavuden kaupunki
Simo OjaluomaSinikka KoivumäkiIlmajoen kunta
Juha-Matti MarkkolaPetri LiukkuKihniön kunta
Jukka RantanenPekka PastoKuortaneen kunta
Eija MäntymäkiJarmo SaarelaKurikan kaupunki
Mikko SänttiAnna-Liisa MyllymäkiKurikan kaupunki
Ari PeräläRauno LatvalaLapuan kaupunki
Jari JokinenJuha TakamaaSeinäjoen kaupunki
Paavo EloniemiMikko MännikköSeinäjoen kaupunki
Jani KarvonenMatti KuvajaSeinäjoen kaupunki
Helena KoivusaariKaarle TalvitieSeinäjoen kaupunki
Heimo PirttimäkiRisto HarjuÄhtärin kaupunki

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Eloniemi ja varapuheenjohtajaksi Ari Perälä.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Kontio.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajat valitaan vuosittain. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2019 tilikauden 2019 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin edelleen Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Henkilöstö

Tilikauden aikana keskimääräinen henkilömäärä on ollut 42 henkilöä (2018; 39 henk.). Tilikauden päättyessä henkilöstön määrä oli 40 (2018; 40). Henkilöstöstä miehiä on 70% ja naisia 30%. Henkilöstön keskimääräinen ikä on ollut 46,0 vuotta. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 2 769 075 euroa (vuonna 2018 2 310 224 euroa). Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu työtyytyväisyyskyselyillä joka toinen vuosi. Henkilöstön koulutukseen on käytetty 57 075 euroa (vuonna 2018; 27 504 euroa) ja 82 työpäivää (104 työpäivää).

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakaantuu 492 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke sekä suostumuslauseke.

Tunnusluvut taloudellisesta asemasta

 201920182017
Liikevaihto, 1000 €22 81222 10121 902
Liikevoitto, 1000 €3 2293 3212 113
Liikevoitto, %:a liikevaihdosta14,215,09,6
Oman pääoman tuotto %12,913,49,2
Omavaraisuusaste, %71,268,063,8