Palveluiden kehittäminen keskiössä

Kuluneena vuonna Etapissa jatkettiin strategiaa tukevaa työtä ja kiinnitettiin huomiota loistavaan palvelukokemukseen. Vuosi kului uusien palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kesällä ryhdyttiin suunnittelemaan matkapuhelinsovellusta, jonka avulla ensivaiheessa mahdollistettaisiin Seinäjoen uuden kierrätysaseman käyttö itsepalveluaikana. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa sovelluksen toimintoja voitaisiin laajentaa siten, että jätehuollon palveluiden seuranta ja hallinta on asiakkaille yhä helpompaa ja mahdollista myös mobiilisovelluksen kautta.

Syksyllä otettiin ensimmäinen omakotialueen korttelikeräyspiste käyttöön Lapuan Ritamäellä, josta on tullut positiivista palautetta pisteen käyttäjiltä. Syksyllä aloitettiin myös valmistelemaan muovipakkausten keräyksen käynnistämistä taloyhtiöissä ja jäteasemilla sekä kartonkipakkausten erilliskeräyksen laajentamista taloyhtiöissä.

OmaEtappi -verkkopalvelu saavutti tavoitteensa

OmaEtappi -verkkopalveluun oli rekisteröitynyt vuoden loppuun mennessä yhteensä 3 572 asiakasta. Strategian mukainen tavoite on 3 500 rekisteröitynyttä vuoden 2020 loppuun mennessä, joten tavoite ylitettiin jo toimintavuoden aikana. Vuoden aikana tehtiin OmaEtapin käytön lisäämiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi myös runsaasti tiedotusta ja markkinointia.

Etapin asiakkaat arvostavat edelleen myös perinteistä asiakaspalvelua. Etapin asiakaspalvelu vastaanotti vuoden aikana puheluita 19 820 vastausprosentin ollessa 87,6. Puheluiden määrä nousi jonkin verran vuodesta 2018, jolloin puheluiden määrä oli 17 078.

Kuntakohtaiset aluepalvelut

Lakeuden Etapilla on toimialueellaan jokaisessa omistajakunnassa jäteasema ja ekopisteitä. Vilkkaimmissa mökkikunnissa on myös aluekeräyspisteisteitä vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön.

Jäteasemat

Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät ja vaaralliset jätteet lukuun ottamatta biojätettä, mikä on maksullista. Myös poltettava jäte ja kaatopaikkajäte ovat jäteasemalla maksullisia. Jäteasemien toiminta katetaan ekomaksulla.

Vuonna 2019 jäteasemilla kirjattiin yhteensä 108 649 asiakaskäyntiä. Vuonna 2018 käyntejä oli yhteensä 106 332.

Vuoden aikana jäteasemien toimintoja kehitettiin hankkimalla lisää jätepuristimia ja lavakalustoa. Myös öljynsuojakalustoa lisättiin. Kaikille jäteasemille uusittiin opasteet uuden graafisen ohjeen mukaisesti helpottamaan asiointia.

Jäteasemilla myydään Ranu-maanparannusraetta ja jäteastioita, sekä Kekkilän istutusmultaa ja kuorikatetta.

Eko- ja aluekeräyspisteet

Ekopisteitä uusittiin nykyaikaisiksi pintakeräyssäiliöksi Kuortaneella, Töysässä ja Alavudella yhteensä seitsemällä pisteellä.

Vapaa-ajan asukkaiden jätehuolto on järjestetty aluekeräyspisteille, joissa kerätään kesäasukkaiden poltettavaa jätettä. Pisteiden käytöstä peritään aluekeräyspistemaksu.

Aluekeräyspisteitä on yhteensä 54 toimialueen vilkkaimmilla loma-asutusalueilla Kuortaneella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Lisäksi ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä on Peräseinäjoella, Kihniöllä ja Ähtärissä.

Vuonna 2019 Etapin toimialueella oli vapaa-ajan kiinteistöjä yhteensä 7 241. Niistä aluekeräyspisteen käyttäjiä oli 2 291. Lopuilla on käytössään joko oma jäteastia tai kimppa-astia.

Öljynkeräystempaus kuntalaisille

Kiertävänä keräyksenä järjestettiin keväällä yhdessä Fortumin kanssa öljynkeräystempaus koko toiminta-alueella. Keräyksessä saatiin noin 18 500 litraa käytettyjä voiteluöljyjä talteen. Edellisvuonna kerätty määrä oli 18 510 litraa.

Avainasiakaspalvelut suurasiakkaille

Omistajakunnissa jatkettiin edelleen Thermopolis Oy:n kanssa yhteistyössä energiasäästötiimien toiminnassa asiantuntijajäsenenä. Myös Seinäjoen kaupungin kestävän kehityksen tiimin kokouksiin osallistuttiin jätehuollon osalta asiantuntijajäsenenä. Kaupunkien kohteissa tehtiin jätehuollon kartoituksia ja kehitysehdotuksia tavoitteena jätemäärien vähentäminen ja jätehuoltomääräysten mukainen toiminta kustannukset huomioiden.

Kohdekartoituksien yhteydessä kiinnitettiin erityisesti huomiota työturvallisuuteen sekä kuljettajien että jätepisteiden käyttäjien osalta. Konkreettisina toimenpiteinä ja kuljettajien työturvallisuuteen vaikuttavina tekijöinä pikakontit poistettiin käytöstä ja raskaille teollisen biojätteen astioille lisättiin tyhjennyskertoja ja lisäastioita tarpeen mukaan.

Jätehuollon lajittelukoulutuksia järjestettiin omistajakuntien eri kohteissa. Koulutuksissa esiteltiin Lakeuden Etapin ja Westenergy Oy:n toimintaa sekä yhdyskuntajätteen, vaarallisen jätteen sekä rakennusjätteen lajitteluun liittyviä ohjeistuksia. Jätehuoltosuunnitelmia tehtiin lisäksi kuntien ja seurakuntien kohteisiin.
Seinäjoen Keskussairaalaan toimitettiin puristinratkaisu siellä syntyvien biojätteiden keräilyyn, johtuen sairaalassa toteutetusta keittiöremontista.

Etapin kierrätysmuovien osalta uutena palveluna käynnistettiin hyötykäyttöön sopivien muoviputkien lajittelu vastaanotetuista jätekuormista. Muoviputket ohjataan hyödynnettäväksi Keskinen Recycling Oy:n Kuortaneen vastaanottopisteeseen ja sieltä edelleen granuloituna kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi.
Vuoden loppupuolella päivitettiin voimassa olevat TSV -sopimukset Etapin käsittelylaitokselle toimittavien yritysten kanssa.