Lakeuden Etapin strategian toteutus etenee hyvin. Seinäjoki 2020 -hankeen uuden palvelupisteen rakentaminen alkoi alueen pohjatöiden tekemisellä. Rakentaminen keskeytettiin maaliskuussa 2020 koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia ja käynnistetään uudestaan tilanteen normalisoiduttua.

Jätteiden erilliskeräystä tutkittiin ja valmisteltiin siten, että vuoden 2020 alusta muovipakkausten keräys kiinteistöiltä alkaa ja kartonkipakkausten keräys laajenee. Vuoden 2020 alusta päätettiin käynnistää myös kiinteistöjen jäteastioiden omistuksen siirto Etapille. Astioiden omistuksen siirron myötä kaluston vaihto ja uudistaminen helpottuu, lisäksi heikkokuntoiset tai vääräntyyppiset astiat eivät aiheuta tapaturmariskiä ja tehottomuutta.

Tytäryhtiöissä toteutettiin vuoden aikana omistajajärjestelyjä. Encore Pohjanmaan omistus laski 24,5 prosenttiin, kun Etappi myi osuudestaan puolet Jätekukko Oy:lle. Omistuspohjan laajenemisen myötä yhtiön toiminta laajeni Itä-Suomen alueelle. Westenergy Oy suoritti osakeannin, jonka myötä Etapin omistus yhtiössä laski 34,6 prosentista 26,4 prosenttiin. Molemmissa järjestelyissä yhtiöiden omistuspohja laajeni ja Etapin omistajariski pieneni.

Jäteneuvontaan Etappi loi yhteistyössä Otava Oppimisen palvelujen kanssa uuden monialaisen ympäristökasvatuksen oppimisympäristön. Oppimiskokonaisuus on suunnattu yläkouluille ja tuli markkinoitavaksi kouluille vuoden 2020 keväällä.

Strategian mukaisesti investoinnit keskitetään palvelukokemuksen parantamiseen, kierrätystuotteiden ja kierrätysravinteiden kehittämiseen sekä monikanavaiseen viestintään. Uutena vaikutuskanavana ryhdyttiin valmistelemaan tiedotusohjelma Etappi-radion sisältöjen jakamista podcasteina suoratoistopalvelu Suplassa yhteistyössä Sanoma Media Finlandin kanssa. Toiminta käynnistyi vuoden 2020 puolella.

Lakeuden Etappi tuottaa vastuullista jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi.