Biokaasulaitoksen vastaanotto ja tuotanto

1. vastaanotettu biojäte 4 455 tonnia
2. vastaanotettu puhdistamoliete 30 725 tonnia
3. vastaanotettu lietepohjaiset 2 246 tonnia
4. tuotettu maanparannusraetta 3 437 tonnia

Biokaasulaitoksen toiminta

Vuonna 2019 biokaasulaitoksen toiminta pysyi edellisten vuosien tapaan stabiilina. Laitokselle suunniteltiin ja toteutettiin laitoksen historian isoin seisakki. Isossa seisakissa uusittiin jätevedenpuhdistamon altaisiin osia, pellettimyllylle tehtiin peruskunnostus ja termisen kuivurin sisällä vaihdettiin osia. Seisakilla varmistettiin kriittisten komponenttien käyttövarmuus tulevaisuudessa.
Suurin yksittäinen projekti oli biojätteen esikäsittelyn uudistus. Kesällä allekirjoitettiin biojätteen esikäsittelylaitteiston hankintasopimus. Uusi käsittelylaitteisto otettiin käyttöön joulukuussa.

Käsittely_Biojätteen esikäsittely2
Käsittely_Biojätteen esikäsittely

Jätevesi

Jäteveden puhdistus on toiminut edellisten vuosien tapaan odotetulla tavalla. Demon-puhdistuksen reduktion keskiarvo oli 98 %. Anamox-bakteerin separointia tehtiin koko vuoden ajan. Osa bakteerista myytiin ja iso osa bakteerista käytettiin oman puhdistamon remontin jälkeen ymppilietteenä.

Maanparannusrae

Ranu-maanparannusrakeen kysyntä oli läpi vuoden tasaista. Ranun käyttäjiä on läpi vuoden ollut lähialueiden maanviljelijät.

Tulos

Biokaasulaitoksen iso seisakki rasitti tulosta, mutta tulos parani edellisvuoteen nähden. Biokaasulaitoksen tulos on kehittynyt useamman vuoden putkeen.