Pekka Kontio, toimitusjohtaja

Vuosi 2019 aloitettiin käynnistämällä uuden jätelain valmistelu. Edellinen jätelaki tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Voidaan todeta toimialan olevan jatkuvien muutosten keskellä. Uuden jätelain muutosten oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 aikana, mutta koronapandemia todennäköisesti siirtää muutokset vuoden 2021 puolelle.

Jätehuollon erilliskeräystä kehitettiin vuoden aikana tekemällä selvitys alueemme muovipakkausten kiinteistökeräyksen ympäristövaikutuksista. Selvityksen perusteella muovipakkausten erilliskeräys kiinteistöiltä käynnistettiin vuoden 2020 alusta. Erilliskeräys aloitetiin Kurikan, Ilmajoen, Seinäjoen ja Lapuan keskustaajamissa vähintään 20 asunnon kiinteistöillä. Vuoden alussa laajennettiin myös kartonkipakkausten kiinteistökeräys vähintään 10 asunnon kiinteistöihin. Kartonkipakkausten erilliskeräykselle tuli samalla velvoite jätehuoltomääräyksiin.

Etapin konsernissa järjesteltiin tytäryhtiöiden omistuksia. Etappi luovutti osakekaupalla 24,5 prosentin omistusta vastaavan osakemäärän Encore Pohjanmaa Oy:stä Jätekukko Oy:lle. Kaupan jälkeen Etapille jäi 24,5 prosentin omistusosuus Encore Pohjanmaa Oy:stä. Kaupan jälkeen Encore Pohjanmaa Oy muutti nimensä Encore Aluepalvelut Oy:ksi. Encore Aluepalvelut laajensi toimintaansa samalla Itä-Suomen alueelle.

Westenergy Oy suoritti osakeannin, jossa Loimi-Hämeen jätehuolto Oy tuli yhtiöön uudeksi osakkeenomistajaksi. Osakeannin yhteydessä Etapin omistusosuus Westenergy Oy:n osakkeista laski 34,6 prosentista 26,4 prosenttiin.

Biokaasulaitoksella uudistettiin biojätteen esikäsittelyprosessi. Uudistuksella saadaan parannettua mädätteen ja poistettavan rejektin puhtautta. Uudistus tuo myös merkittävää parannusta työolosuhteisiin.

Yhtiön myyntilaskujen elinkaariprosessia uudistettiin. Yhteistyö Ropo Capital Oy:n kanssa hyödyntää toimintojen digitalisoitumisen edut. Muutos paransi koko laskutusprosessin tehokkuutta, nopeutta ja joustavuutta.

Etapin prosessit toimivat vuoden aikana hienosti. Logistiikassa tyhjennystapahtumia tehtiin hiukan yli miljoona. Biokaasulaitoksen biologiset prosessit toimivat koko vuoden hyvin ja kierrätysravinteiden menekki oli hyvä. Taloudellisesti Etapin vuosi onnistui myös hyvin. Yhtiön liikevaihto oli 22,8 Milj€ (22,1 Milj€) tilikauden tulos on 3 041 059,43 euroa (3 091 432,30 euroa).

Jatkuvan parantamisen hengessä on yhtiön toiminnan tehokkuuden tasoa pystytty edelleen kehittämään. Myös edelleen edulliset öljyn- ja sähkönhinnat, sekä matala inflaatio ovat mahdollistaneet asiakashinnoittelun tason säilyttämisen ennallaan.

Investoinnit olivat vuoden aikana 1 952 131 euroa. Merkittävimpiä investointeja olivat biokaasulaitoksen esikäsittelyn uudistus, noin 550 000 euroa, jäteasemien kalustohankinnat lajittelun parantamiseen 57 000 euroa, ja jätteen keräysvälineet 46 000 euroa. Lisäksi keskeneräisissä investoinneissa on Seinäjoen uuden kierrätysaseman investointia 1 110 000 euroa.

Kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteiden kiristyminen lisää syntypaikkalajittelun tarvetta. Vuoden aikana tehdyt suunnitelmat muovipakkausten erilliskeräyksen käynnistämisestä, kartonkikeräyksen laajentamisesta ja jäteastioiden omistuksen muutoksista ovat käynnistyneet vuoden 2020 alusta.

Tätä tekstiä kirjoittaessani on koronavirus levinnyt ja pysäyttänyt koko maapallon. Tauti ei ole vielä iskenyt toiminta-alueellemme, mutta Uusimaa on jo eristetty. Elämme tilanteessa, joka on meille täysin uusi. Olemme valmistautuneet toimimaan haastavissa olosuhteissa ja turvaamaan jätehuollon toiminnan kriisissä. Toivon ja uskon meidän ohittavan tämän kriisin pienin vahingoin suhtautumalla siihen analyyttisesti ja vakavasti. Toivon voimia tällaiseen uuteen taisteluun niin asiakkaillemme kuin omalle henkilöstöllemme.

 

Pekka Kontio
toimitusjohtaja