Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen

Lakeuden Etapissa työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien tapahtumien toteuttamisesta vastaa työhyvinvointiryhmä, johon kuuluu työntekijäedustaja jokaisesta Etapin ryhmästä.

Vuoden 2019 työhyvinvoinnin teemana oli lihaskunto. Henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua ohjattuun kuntosalitoimintaan sekä saada vinkkejä oman lihaskuntonsa kehittämiseen ja huoltamiseen.

Päättyneenä vuonna yhtiö tarjosi henkilöstölleen liikunta- ja kulttuurisaldoa työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen. Etappi on tarjonnut myös mahdollisuuden käydä hieronnassa kustantamalla käyntimaksuista osan.

Henkilökunnalle järjestettiin hyvinvointipäivä Kyrkösjärvellä. Tarjolla oli monenlaista liikuntaa perinteisemmistä uudempiin lajeihin, kuten SUP-lautailua ja sähköfatbikeä.
Syksyllä järjestettiin iltapäivän vaellus- ja kahvitteluretki Kyrkösjärven maisemiin.

Työterveys ja -turvallisuus, työsuojelu

Uusi palautejärjestelmä otettiin käyttöön loppuvuodesta. Palautejärjestelmällä halutaan helpottaa turvallisuushavaintojen tekemistä ja näin myös parantaa työturvallisuutta.

Työturvallisuutta parantavia hankintoja tehtiin vuoden aikana useita. Hankittiin esimerkiksi kenkäpesureita, apuvälineitä raskaiden taakkojen siirtoon, otsalamppuja jäteasemille, defibrillaattori biokaasulaitokselle sekä akkuvalaisimia toimistolle sähkökatkojen varalta.

Turvallisuutta parannettiin myös kouluttamalla biokaasulaitokselle nostotaljojen ja nostoketjujen tarkastaja.

Työsuojelutoimikunnan kaksivuotinen kausi päättyi 31.12.2019. Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat työsuojelupäällikkö Teemu Saarenpää, työsuojeluvaltuutettu Rita Roponen, varavaltuutetut Mikko Rauhala ja Kari Tiainen sekä jäsenet Ilkka Letonsaari ja Niko Ala-Lahti. Uusi työsuojelutoimikunta seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi valittiin vaaleilla marraskuussa 2019. Uuteen työsuojelutoimikuntaan valittiin työsuojeluvaltuutettu Rita Roponen, varavaltuutetut Mikko Rauhala ja Jouni Koski ja jäseninä jatkavat työsuojelupäällikkö Teemu Saarenpään lisäksi Ilkka Letonsaari ja Niko Ala-Lahti.

Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden aikana ja teki useita työturvallisuutta ja työhyvinvointia parantavaa toimenpide-ehdotusta. Myös yhteistyötä työhyvinvointiryhmän kanssa tiivistettiin vuoden aikana.

Vuonna 2019 tehtiin kolme turvallisuusindeksikierrosta. Indeksi oli alkuvuodesta tasolla 85 % ja kehittyi vuoden puoleenväliin mennessä 93 prosenttiin (ennen korjauksia). Vuoden lopussa taso kuitenkin laski 88 %, kun vuoden viimeisellä kierroksella joulukuussa tehtiin useita havaintoja turvallisuuspuutteista. Havaitut puutteet olivat pääasiassa pieniä ja koskivat monin paikoin yleistä siisteyttä, joten ne olivat nopeasti korjattavissa. Vuoden 2019 turvallisuusindeksikierroksilla annettiin myös positiivista palautetta.

Työtapaturmat ja läheltä-piti tapaukset

Vuonna 2019 ei tapahtunut yhtään työtapaturmaa. Koska 0-tapaturmaa tason ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä, pyritään edelleen saamaan henkilöstöltä nykyistä enemmän turvallisuushavaintoja. Vuonna 2019 niitä saatiinkin 18 kpl.

Henkilöstötilin‍­päätös

 201920182017
Henkilöstön määrä vuoden lopussa404036
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus %-2.5108.3
Henkilöstön keski-ikä4645.946.9
Naisten % osuus työvoimasta3032.533.3
Miesten % osuus työvoimasta7067.566.6
Sairaus- ja tapaturmapoissaolot tpv/hlö keskimäärin10.27.36.8
Työterveyshuolto € / t yöntekijä / vuosi199382.1228.6