Lakeuden Etappi

Strategiatyö

Lakeuden Etapin strategiaan haettiin näkyvyyttä tulevaan ja muuttuvaan ympäristöön vuoteen 2026 asti. Lainsäädännön, toimintaympäristön, asiakkaiden ja omistajien tahtotilat saatiin linjattua.

Perustietoa yhtiöstä

Lakeuden Etapin tärkeimmät tunnusluvut, omistajat ja hallituksen kokoonpano vuonna 2021.

Kehityshankkeet

Seinäjoen RE-pisteen (Seinäjoen kierrätysasema 2020-projekti) rakentaminen jatkui juhannukseen saakka, jonka jälkeen se otettiin käyttöön.

Johtaminen ja hallinto

Lakeuden Etapin toimintaa ohjaava toimintajärjestelmä auditoitiin suunnitellusti huhtikuussa. Loppuvuodesta käynnistettiin toimintajärjestelmän rakentaminen uudelle alustalle.

Käsittely ja hyödyntäminen

Käsittely ja hyödytäminen_web

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Tärkeimmät tunnusluvut vastaanotetuista jätemääristä ja niiden hyödyntämisestä. Jäteanalyysin tulos ja kierrätystuotteet.

biokaasulaitos

Biokaasulaitos

Biojätteen muovinerottelua tehostettiin vuonna 2021 hankkimalla biolietteen käsittelyyn rumpusiivilä, joka poistaa mikromuovin biolietteestä.

Keräys ja kuljetus

Keräys ja kuljetus3_Web

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrä lisääntyi 339 kiinteistöllä vuoden aikana, ollen vuoden lopussa 36 392 kiinteistöä.

Palvelutoiminta

Re-piste Etappi

Koronaviruksesta huolimatta palvelut saatiin pidettyä toiminnassa normaaliin tapaan. Työn organisoinnilla ja ohjeistuksilla varmistettiin, että palvelut toimivat asiakkaille normaalisti. Kesällä avattiin myös Seinäjoella uusi RE-piste täysin uudenlaisella palvelukonseptilla. Uusi konsepti mahdollisti palvelutason noston laajemmilla aukioloajoilla sekä loistavan palvelukokemuksen.

Sosiaalinen vastuu

Henkilökunta

Korona-aika asetti edelleen rajoituksia yhteisille tyhy-tapahtumille, mutta muutamia tapahtumia pystyttiin järjestämään koronaturvallisesti viranomaisten turvallisuusohjeita noudattaen.

Viestintä

Vuotta 2021 viestinnässä leimasi yhtiön kehittämistoimet ja niiden lanseeraaminen.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus lähikontaktissa oli koronan takia vähäistä vuoden aikana. Loppuvuodesta saatiin kuitenkin järjestettyä Kiertotalouden ajankohtaisseminaari kuntapäättäjille.

Viranomaistoiminta - Lakeuden jätelautakunta