Lakeuden Etappi

Strategiatyö

Lakeuden Etapin strategian toteutus eteni vuonna 2019 hyvin.

Johtaminen, hallinto

Auditointisuunnitelman mukaisesti määräaikaisauditointi toteutettiin huhtikuussa, jossa painopisteenä oli johtaminen, asiakaspalveluprosessi, OmaEtappi.com -verkkopalvelu, HR- ja taloushallinto sekä biokaasulaitos.

Perustietoa yhtiöstä

Lakeuden Etapin tunnusluvut.

Kehityshankkeet

Lakeuden Etapilla oli vuonna 2019 meneillään useita eri kehityshankkeita.

Palvelut ja tuotteet

Palvelutoiminta

Kuluneena vuonna Etapissa jatkettiin strategiaa tukevaa työtä ja kiinnitettiin huomiota loistavaan palvelukokemukseen. Vuosi kului uusien palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Keräys ja kuljetus

Sisältö puuttuu?

Käsittely ja hyödyntäminen

Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen vastaanotettiin vuonna 2019 yhteensä 16 286 jätekuormaa. Edellisenä vuonna vastaanotettu määrä oli 18 277 jätekuormaa. Vastaanotetusta jätteestä pystyttiin ohjaamaan hyötykäyttöön 99 prosenttia, kun edellisvuonna prosentti oli 97,3.

Sosiaalinen vastuu

Henkilökunta

Lakeuden Etapissa työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien tapahtumien toteuttamisesta vastaa työhyvinvointiryhmä, johon kuuluu työntekijäedustaja jokaisesta Etapin ryhmästä.

Viestintä

Lakeuden Etapin viestintä hoitaa toimialueen jätehuollon lakisääteistä tiedotusta ja jäteneuvontaa sekä yhtiön strategian mukaista viestintää. Viestintää tehdään omilla tiedotuskanavilla ja mediayhteistyöllä.

Vuorovaikutus

Sisältö?

Taloudellinen vastuu

lehtikuvio_pieni

Hallituksen toimintakertomus

Taloudellinen vastuu_ikoni-palveluhinnasto

Tilintarkastuskertomus

Etappi_vuosikertomus 2019_hero-01

Tilinpäätöstiedot

puuttuu?

Tulot 2019

Tulos 2019